Menú de navegació

 

Atenció a les persones discapacitades

Necessitats de les persones discapacitades

Els equips de Serveis Socials atenen les necessitats que puguin tenir les persones discapacitades en tots els àmbits de la seva vida quotidiana:
  • Informació de recursos
  • Accés a la formació
  • Supressió de barreres arquitectòniques
  • Tramitació de pensions
  • Mobilitat, etc.
Es prioritza l'atenció en funció de les situacions socioeconòmiques de cada persona o família.

Per demanar aquest servei cal adreçar-se a l'equip de serveis socials d'atenció social (EBAS) de la zona on es visqui. L'equip farà la valoració i es donarà resposta a la demanda.