Menú de navegació

Paper i Cartró

El paper i cartró es llença al contenidor blau. Les caixes de cartró han d’estar ben plegades per aprofitar la capacitat del contenidor. 

Després es porta a una planta de tractament on se separen segons la seva qualitat per enviar-los, tot seguit, a les fàbriques on s’elabora la nova pasta de paper.
si: Diaris i revistes, Llibres i llibretes, Caixes de cartró plegadesContenidor Paper i Cartróno: Paper carbó, Paper plastificat, Paper d’alumini

Sabies que...

Per facilitar el reciclatge no cal barrejar el paper reciclable amb papers bruts, mocadors, etc., així com grapes, clips i altres elements metàl·lics.

En el procés de reciclatge del paper s'estalvia energia i l'ús de productes químics.

La utilització de paper reciclat fa reduir la tala de boscos. Una tona de paper vell pot estalviar la tala d'entre 6 i 12 arbres adults.

Amb la teva ajuda, Viladecans més net!