Menú de navegació

Piles

A Viladecans hi ha 72 contenidors per a piles situats als centres de venda de piles i als comerços.

I també es poden portar a la Deixalleria municipal, la minieixalleria mòbil i a la deixalleria mòbil.
si: Piles de tot tipusContenidor pilesno: Bombetes, Vidre,  Roba, Taps d’ampolles

Sabies que...

Les piles estan fetes amb mercuri, cadmi i altres metalls pesants tòxics que si arriben al medi poden afectar greument els éssers vius.

Hi ha dos contenidors de mida diferent, el més petit és per a les piles de botó i l’altre per a la resta.

Les piles utilitzades es porten a una planta de recuperació on el mercuri i altres metalls tòxics són recuperats per evitar que contaminin.

Amb la teva ajuda, Viladecans més net!