Menú de navegació

Envasos i llaunes

Els envasos van al contenidor groc, per tal de que els portin a una planta de triatge, on es separen i embalen els diferents materials. 

Després cada tipus de material s’envia a les fàbriques que el convertiran en material nou.
si: Ampolles, pots i  bosses de plàstic, Llaunes i brics, Pots de iogurt, Porexpan, Taps metàl·licsContenidor envasosno: Vidre, Paper i cartró, Envasos de productes tòxics

Sabies que...

Has de llençar els envasos sense taps ni líquids.

Reciclar plàstics i llaunes evita molta contaminació perquè, si s'incineren, generen sovint emissions i cendres contaminants i, si s’aboquen, no es degraden bé. 

Els envasos de plàstic es poden reciclar per fabricar bosses de plàstic, mobiliari urbà, senyalització, etc...

Les llaunes de ferro i les d’alumini són 100% reciclables.

Es millor prioritzar l’ús d’envasos de vidre que els brics, ja que aquests són més complexes de reciclar. Amb cada ampolla de vidre retornable ens estalviem 40 brics.

Amb la teva ajuda, Viladecans més net!