Menú de navegació

No reciclables

Les escombraries que no es poden reciclar van al contenidor gris, dins una bossa ben lligada.
si: Bolquers i compresses, Restes d’escombrar, Cendra, Restes de ceràmica,  Restes de vaixellaContenidor no reciclableno: Tots aquells residus que siguin valoritzables  o reciclables

Sabies que...

L’abocador ha de ser l'última destinació possible per als residus.

Hem d’evitar deixar bosses al terra que dificulten el buidatge del contenidor i embruten els carrers. Aquests residus es porten a l’abocador o a la inceneradora.

Amb la teva ajuda, Viladecans més net!