Menú de navegació

 

Convivència

 

Convivència

La Convivència és un dels pilars a fomentar en la nostra ciutat. Són molts els eixos des dels quals establim mecanismes per promocionar-ho: el servei de mediació ciutadana que, gratuïtament, ofereix l'oportunitat de buscar solucions a conflictes de manera dialogada, el foment de la cultura de la pau i els drets humans i el Consell de la Convivència i la Ciutadania de Viladecans.

El Consell de la Convivència i la Ciutadania és l'òrgan participatiu a través del qual fem propostes entorn del tema de la convivència i la cohesió ciutadana. Existeixen dues comissions de treball que treballen de manera específica:

  • La Xarxa Parlar per Conviure, on la valuosa tasca de voluntaris i voluntàries lingüístiques permet difondre el coneixement de la llengua catalana i castellana, i també ajuda a viure la ciutat Viladecans de manera més plena;
  • La Comissió Multicultural, que té com a objectiu programar activitats de sensibilització intercultural com l'ENTRELLAÇA! i jornades de reflexió per fomentar el coneixement mutu i la cohesió social.

Viladecans, com la gran majoria de pobles i ciutats de la província de Barcelona, ha esdevingut una ciutat plural a conseqüència de l'arribada de nouvinguts durant més de 100 anys i també a d’altres processos de diversificació social i cultural.

És per aquest motiu que s’ha fet necessari buscar formes d’harmonitzar les diferents maneres de compartir l’espai, d’expressar-se i de relacionar-se entre tots els membres de la ciutat. És molt important el manteniment de la convivència ciutadana i la integració efectiva de la població nouvinguda com a principals pilars per a fomentar la cohesió social i evitar processos que suposin l’aparició de fenòmens d’exclusió o segregació.

Ens trobem en un nou temps en què cal construir un nou model de convivència que asseguri la igualtat de drets i deures i el respecte a la diversitat, i que tothom senti la ciutat com a seva. Per tot això, des del Departament de Convivència i Cohesió Social de l’Ajuntament s’estan desplegant estratègies que ens ajudin a fer que aquesta convivència sigui efectiva.