Menú de navegació

 

Programes de cooperació

Programes de cooperació

Els canvis polítics derivats de la desaparició de la tensió Est-Oest, amb les seves seqüeles de crisi econòmica i guerres internes, han posat de manifest l'abisme que separa els països industrialitzats del Nord, dels països que depenen del Sud.

Aquest model econòmic injust ordenat jeràrquicament de Nord a Sud, amenaça no tan sols la subsistència i la pau dels pobles del Tercer Món, sinó també l'estabilitat democràtica de les societats industrialitzades que vinculen en el seu si xenofòbies i racismes que crèiem superats.

La solidaritat no està concebuda com una acció de caritat, sinó d'estricta justícia. Així doncs no podem pensar a avançar vers un nou ordre econòmic, polític i social més just si totes les institucions no participen en la construcció d'aquest nou ordre.

Les corporacions locals també tenen alguna cosa a dir sobre aquests canvis que s'estan operant al món, han de ser difusores de la idea que no vivim en mons aïllats, sinó que cada dia som més conscients que tots formem part d'aquesta unitat global.

Per consegüent, hem d'assumir i revolucionar els conceptes d'aquesta acció de solidaritat perquè qualsevol activitat que emprenguem tingui aquests efectes positius.

Una "resposta local" no és necessàriament una "solució local": pot ser un mètode d'apropament al problema, una forma de treballar innovadora o una via de participació. Per això, l'Administració local no pot ser sinònim de visió localista, ben al contrari, sovint l'ajuntament és la millor finestra al món de la població.

Una de les recomanacions de les Nacions Unides és dedicar el 0,7% del pressupost local a la cooperació internacional. L'Ajuntament de Viladecans, des de l'any 1993, ha multiplicat per set la partida pressupostària destinada a la solidaritat amb el Tercer Món, i actualment es destina el 0,7%.

Aquest fet és molt important, i ens obliga a ajustar millor els objectius i criteris, perquè l'ajut que es porti a terme sigui encara més eficaç i perquè avancem entre la ciutadania en la promoció dels valors de la solidaritat i la cooperació amb els pobles, especialment els anomenats del Tercer Món.