Menú de navegació

 

Circuit d'atenció a dones en situació de violència

 

Circuit d'atenció a dones en situació de violència

Per tal de donar resposta  a la violència de gènere, l’Ajuntament compta des de 2006 amb un Circuit local d’atenció a la dona víctima de violència. Vinculada al circuit, existeix una comissió de seguiment que vetlla pel bon funcionament d’aquest. El circuit posa en marxa un conjunt d’accions d’informació, acompanyament, protecció i suport a la víctima de violència de gènere i als seus fills i filles, a fi d'ajudar-la a poder sortir d'aquesta situació.

Protocol d’actuació
A més a més, el circuit estableix un protocol d’atenció que és revisat periòdicament per tots els departaments integrants i que intenta donar una resposta immediata a aquelles situacions d’urgència en que una dona demana ajuda. L’existència d’aquest protocol facilita l’atenció a la dona i evita la victimització secundària.