Menú de navegació

Submenú lateral

Contactar amb l'Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Viladecans
Jaume Abril, 2
tel. 93 635 18 00
 

Informació al consumidor

 

Informació bàsica

L'Ajuntament està acreditat per realitzar les mediacions de consum (segons art.2.2 del Decret 98/2014).

Aquesta és la informació bàsica que has de conèixer per saber què fem i què no i on pots adreçar-te.


Persona mediadora: José Sarmiento, tècnic de Consum de l'Ajuntament.

No participem en xarxes d'entitats de resolució alternativa de litigis transfronterers.

Litigis de la nostra competència:

Agències de viatges
Aigua
Alimentació
Automòbil usat
Automòbil reparació
Automòbil nou
Automòbil assegurances
Companyiess d'assegurances        
Electricitat
Electrodomèstics/s.a.t.
Farmàcia
Gas
Hoteleria/restaurant
Mobles
Reparacions de la llar
Roba/calçat
Salut pública
Salut privada
Electrodomèstics
Serveis bancaris
Telèfon
Tintoreria
Transports públics
Habitatge
Lloguer
Administració
Serveis municipals
Correus
Anuncis
Publicitat
Educació
Comunitats de propietaris
Temps compartit
Informàtica i reparacions 

Causes d'inadmissió a tràmit de la sol·licitud de mediació:
a) Que els fets no puguin ser objecte de mediació de consum.
b) Que el litigi sigui frívol o vexatori.
c) Que la persona consumidora presenti la reclamació davant l'entitat acreditada en un termini superior a un any des de la data en què va presentar la reclamació a l'empresa.
d) Que una altra entitat de resolució alternativa o un òrgan jurisdiccional estigui examinant o ja s'hagi pronunciat sobre la resolució de la controvèrsia.
e) Que es tracti d'un fet que ja hagi estat objecte de mediació.

Requisits previs abans de presentar la sol·licitud de mediació:
  • Justificar relació contractual que demostrin els fets (tiquets, factures, contractes, albarans).
  • Escrit de reclamació prèvia a l'empresa i / o nombre d'incidència si s'ha fet per telèfon.

L'Ajuntament no té l'obligatorietat que sigui un lletrat o assessor jurídic qui ofereixi el servei de mediació, però l'usuari / usuària té la possibilitat de sol·licitar assessorament independent i de ser representat / a o assistit / a per tercers en qualsevol fase del procediment.

Les normes del procediment de Mediació estan regulades pel Decret 98/2014 de 8 de juliol.

Consulta abaix l'esquema del procediment de mediació (ho trobaràs en format pdf).

Llengües en què es poden presentar les sol·licituds i en què es desenvoluparà el procediment: català i castellà.

Costos que han d'assumir les parts: no hi ha costos per a cap de les parts.


Mediacions finalitzades en 2015


  20112012 2013 2014 2015 
Nombre de consultes  3.801 3.855 4.641 4.310 4.632
Nombre de reclamacions 627 809 896 698 633
Total usuaris 4.428 4.664 5.537 5.008 5.265Desistides   108
Mediació amistosa 382
Desfavorables/ No documentades 8
Jurisdicció ordinària 25
Inviable/ res sancionable 5
Total 528


 

CODI

CONSULTES

RECL.

TOTAL

%

OMIC

AS.

@

100 - AGÈNCIES DE VIATGES

11

3

41

2

57

1,19

110 – AIGUA

35

1

25

16

77

1,32

120 – ALIMENTACIÓ

1

0

0

0

1

0,02

130 - AUTOMÒBIL USAT

41

3

26

6

76

1,51

140 - AUTOMÒBIL NOU

4

2

21

6

33

0,58

150 - AUTOMÒBIL REPARACIÓ

24

1

43

8

76

1,47

160 - AUTOMÒBIL ASSEGURANCES

35

7

46

7

95

1,90

170 - CIES. D'ASSEGURANÇA

112

13

206

32

363

7,15

180 – ELECTRICITAT

197

3

181

87

468

8,23

190 – ELECTRODOMÈSTICS

12

0

6

1

19

0,39

200 - ELECTRODOMÈSTICS/S.A.T.

63

1

31

15

110

2,05

210 – FARMÀCIA

6

0

0

1

7

0,13

220 – GAS

185

3

173

73

434

7,79

230 - HOTELERIA/RESTAURANT

12

1

5

4

22

0,39

240 – MOBLES

61

1

5

12

79

1,45

250 - REPARACIONS LLAR

42

1

18

0

61

1,32

260 - ROBA/CALÇAT

16

0

13

17

46

0,63

270 - SALUT PÚBLICA

15

3

6

0

24

0,52

280 - SALUT PRIVADA

37

15

27

15

94

1,71

290 - SERVEIS BANCARIS

443

37

301

94

875

16,86

300 – TELÈFON

757

1

314

161

1233

23,14

310 - TINTORERIA

3

0

1

0

4

0,09

320 - TRANSPORTS PÚBLICS

35

0

14

9

58

1,06

330 – HABITATGE

25

3

3

2

33

0,67

340 - LLOGUER

51

193

11

2

257

5,51

350 - ADMINISTRACIÓ

76

1

4

7

88

1,75

360 - SERVEIS MUNICIPALS

3

1

1

1

6

0,11

370 - CORREUS

5

0

0

0

5

0,11

380 - ANUNCIS

3

0

0

0

3

0,06

390 - PUBLICITAT

2

0

0

0

2

0,04

400 - ENSENYAMENT

31

0

18

4

53

1,06

410 - COMUNITATS PROPIETARIS

71

31

12

0

114

2,46

420 - TEMPS COMPARTIT

1

1

1

1

4

0,06

430 - INFORMÀTICA I REPS.

4

0

1

2

7

0,11

440 – ALTRES

131

19

183

48

381

7,19

 

2550

345

1737

633

5265

100,00