Menú de navegació

 

Equips d'atenció social

 

Equips bàsics d'atenció social

A viladecans hi ha quatre Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS) descentralitzats, formats per professionals del camp social que atenen la població de la seva zona.

Serveis:
-Atenen les persones que tenen problemes o necessitats socials.
-Informen dels recursos i els serveis que existeixen per donar resposta a cada situació: atenció als infants, formació, inserció laboral, conflictes familiars, ajuts econòmics, atenció a la gent gran, persones amb disminucions, situacions de soledat, tramitació de pensions, etc.
-Intenten trobar vies de solució al problema que els presentin.
-Deriven els casos als serveis especialitzats quan la situació ho requereix.