Menú de navegació

 

Síndic de Greuges

 

Síndic de Greuges

Periode: 2013
Descripció: La Sindicatura de Greuges és la Institució que té per missió vetllar pel respecte, els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes del municipi de Viladecans en relació a les actuacions de l’administració municipal i les seves competències. El seu responsables és el Síndic de Greuges.

La Sindicatura Municipal de Greuges de Viladecans no està subjecte a cap mandat imperatiu, no rep instruccions de cap autoritat i, compleix les seves funcions amb independència i objectivitat, actuant d’acord amb els criteris de legalitat, equitat, celeritat i transparència.

Anualment, la Sindicatura Municipal ha de presentar al Ple de l’Ajuntament l’informe de les seves actuacions durant l’any anterior.