Menú de navegació

 

Ajuts i subvencions

 

Subvencions municipals de 2017

Subvencions municipals per a entitats de 2017

Oberta la convocatòria del concurs públic per a la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Viladecans, per a la realització d’activitats en matèria de Cultura i Comunitat, Educació, Esports, Gent Gran, Igualtat de Gènere, Joventut, Patrimoni Cultural, Serveis Socials i Ajuda Mútua, Solidaritat i Cooperació i Salut Pública i Consum realitzades a la ciutat de Viladecans durant l'any 2017, aprovades per l'acord número 26 de la Junta de Govern Local de data 13 de febrer de 2017 i publicades al BOP de data 6 de marc de 2017.

Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar mitjançant fitxes, les quals trobareu, amb les bases reguladores, a:


També podeu demanar- les, de dilluns a divendres, de les 17 a les 20 h, a: 

Ateneu d'Entitats Pablo Picasso
Passatge Sant Ramon, 2 – Telèfon 936591456 - ateneupicasso@viladecans.cat

Casal Barri de Sales
Carrer de Rafael Casanova, 50 – Telèfon 936379404 - casalsales@viladecans.cat

Casal de l’Alba-rosa
Carrer de la Tulipa, 3 – Telèfon 936375390 - casalalbarosa@viladecans.cat

Casal de Barri Montserratina
Plaça de la Constitució, 4 – Telèfon 936470362 - casalmontserratina@viladecans.cat

Per a qualsevol dubte o aclariment, us podeu adreçar a qualsevol d’aquests equipaments.

Les sol·licituds s’hauran de presentar a Viladecans Informació (Plaça d’Europa, 7) de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i els dimarts i dijous, de 16.30 a 18.30 hores. El termini de presentació de sol·licituds serà el següent:

1. El primer termini de presentació de les sol·licituds serà des del dia 15 de març de 2017, dia següent de la publicació d’un extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, fins el dia 28 d’abril de 2017, ambdós inclosos.

2. El segon termini de presentació de les sol·licituds, s’iniciarà el 2 de maig i finalitzarà el dia 29 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

Les subvencions concedides s’hauran de justificar abans del 31/12/2017, mitjançant la documentació que trobareu a la pàgina web de l’Ajuntament i a la Seu Electrònica.