Menú de navegació

 

Tràmits d'urbanisme

 

Llicències i certificats urbanístics

Estan subjectes a llicència urbanística prèvia tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, de nova edificació, construcció o d'enderrocament d'obres.

Les llicències urbanístiques es classifiquen en obres majors, obres menors, parcel·lacions, primera ocupació.