Menú de navegació

Torre del Baró

La Torre del Baró és una construcció defensiva, les restes més antigues de la qual són del segle XII. Avui dia allotja les oficines de l'Àrea de Serveis Personals.
La Torre del Baró és una construcció defensiva, les restes més antigues de la qual són del segle XII. Avui dia allotja les oficines de l'Àrea de Serveis Personals.