Menú de navegació

 

Cada residu al seu lloc

 

Cada residu al seu lloc

Cada dia generem molts residus i de molt tipus. Ja deus saber que cadascuna d'aquestes deixalles té un lloc i un tractament específic. Repassem-los per si queda algun dubte!

ON VA...


QUAN ES BUIDEN ELS CONTENIDORS?

  • Paper i cartró: 3 dies a la setmana
  • Envasos de vidre: 1 dia a la setmana
  • Envasos de plàstic, llaunes i brics: 3 dies a la setmana
  • No reciclables o de rebuig: cada dia de la setmana
  • Orgànica: 3 dies a la setmana

QUAN ES NETEGEN ELS CONTENIDORS?

  • Cada 15 dies a l’hivern i cada setmana a l’estiu, els d’orgànica i rebuig. 
  • I cada tres mesos els de paper i cartró, vidre i envasos de plàstic.

SAPS QUE TENIM UN SERVEI DE DESBORDAMENTS?

Perquè sempre hi ha algun dia o algun contenidor que es plena molt de pressa, o perquè se'n fa un mal ús, un camió especial fa un seguiment per recollir els residus que s’han pogut acumular. 

Deixar les escombraries fora dels contenidors embruta molt la ciutat i, a més, impedeix que els camions de recollida puguin els puguin buidar.