Menú de navegació

Contactar amb l'Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Viladecans
Jaume Abril, 2
tel. 93 635 18 00
Ets a:

 

El comerç de la ciutat

El sector del comerç és una de les principals activitats econòmiques del municipi i de les que generen més llocs de treball endògens; a més, l'activitat comercial és un dels pilars que vertebra la convivència ciutadana i revaloritza la utilització de l'espai urbà.

Per altra banda, aquest sector en els últims anys ha sofert profundes transformacions a partir de la implantació de nous formats comercials en l'entorn més proper, i dels canvis en els hàbits de consum dels ciutadans.

En aquest context, la necessitat de desenvolupar i consolidar el comerç del municipi ha estat l'element aglutinador  de la col·laboració entre l'Ajuntament i les associacions de comerciants de la ciutat, que estan impulsant conjuntament un seguit d'accions per afavorir la modernització i consolidació del comerç urbà.

L'Ajuntament, des de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC), vol ajudar als consumidors i usuaris a defensar els seus drets per mitjà de la informació prèvia sobre la problemàtica que com a consumidors poden afectar-les, l'assessorament i la resposta a reclamacions sobre temes de consum.

Pla d'Actuació Municipal

pam
Què és el PAM?
Un cop passades totes les eleccions, és el moment de traduir els programes electorals en accions. El PAM és el compromís que el govern de la ciutat assumeix per als 4 anys de govern. El Pla d'Actuació Municipal (PAM) és el document mitjançant el qual l'Ajuntament estableix les prioritats d'actuació per a la legislatura, en el qual hi detalla les principals accions que s'hauran de realitzar o promoure per aconseguir arribar als objectius que s'han marcat. D'aquesta manera, tots els regidors i regidores de l'Ajuntament, així com tots els departaments i responsables municipals estableixen què és el que cal fer durant aquest període.

Perquè serveix?
El PAM és, sobretot, el compromís polític dels responsables municipals davant els ciutadans i ciutadanes.
 • A través del PAM l'Ajuntament dóna transparència a la seva actuació, informant als ciutadans i al conjunt d'agents de la ciutat (associacions, empreses, etcètera) què és el que preveu fer en cadascun dels àmbits d'actuació que són responsabilitat municipal.
 • A través dels seus continguts es concreta allò que el govern municipal preveu fer com Ajuntament.
 • Permet que els ciutadans coneguin els projectes de futur i, per tant, que puguin valorar-los.
 • Permet que, durant el mandat, qualsevol persona pugui conèixer què és el que està fent l'Ajuntament i intervenir-hi, ja sigui per demanar el seu grau d'evolució, analitzar com l'hi afecta i, si ho creu pertinent, proposar allò que consideri oportú.

És un document estratègic
 • Permet que tota l'estructura municipal tingui clar quins són els objectius a assolir i les accions a realitzar.
 • Gràcies a aquesta priorització, tots els departaments coneixen amb detall què hauran de realitzar fins el 2007.
 • I el que és més important, en aquells objectius en què hi ha implicats diferents departaments, permet que tots treballin per a un mateix objectiu.

El PAM fomenta la democràcia i la participació
 • En disposar d'un programa d'actuació concret, la ciutadania pot conèixer què preveu fer l'Ajuntament, donar la seva opinió i proposar aquelles accions que considerin oportunes.
 • En tant que el PAM detalla els compromisos per al mandat, tots els partits polítics poden fer un seguiment detallat per veure si l'Ajuntament compleix els seus compromisos.
 • De la mateixa manera, el PAM permet que els ciutadans i ciutadanes puguin valorar l'actuació del govern de la ciutat, en funció del grau d'assoliment dels objectius que aquest s'ha compromès a desenvolupar.

Com funciona?

Centre Municipal de Mediació

Quines situacions poden ser tractades?
En principi, qualsevol conflicte entre ciutadans que sigui susceptible de ser objecte de mediació, com ara els següents:
-Millorar o modificar acords veïnals: sorolls (d'obres, música, animals domèstics...)
-Comunitats de veïns/propietaris (obres comunes, higiene de l'escala, animals..)
-Desacords familiars
-Malentesos en general
És fonamental que les parts implicades vulguin arribar a acords.

Com funciona?
El mediador actua com un facilitador, creant un espai de diàleg on preval l'equitat comunicativa, la dignitat i la seguretat entre els interlocutors, per possibilitar  un acord entre les parts enfrontades.
L'objectiu és, en tot cas, el que les mateixes parts estableixin. Pot ser un acord oral o escrit; el fet de  poder comunicar-se en un espai de seguretat; poder aclarir certs aspectes o, en molts casos, permetre que es reiniciï la comunicació trencada.

1. Accés al servei. Les persones podran acudir al servei de mediació directament i demanar hora.
2. Entrevista amb les parts per escoltar-les. S'informarà sobre què és la mediació.
3. Sempre que sigui possible, s'intentarà aconseguir acords perdurables i positius per a tothom.

L'opció de la mediació no implica perdre la possibilitat d'apel·lar a altres recursos com la justícia. Únicament es tracta d'intentar solucionar allò que ens preocupa i molesta d'una forma raonable, propera i estable.

Clic' Intercanvi-Fòrum Europeu d'Intercanvi

Clic Intercanvi

Què és?
És un portal d'Internet per connectar la ciutat de Viladecans amb la ciutat agermanada de Saint-Herblain (França) i les ciutats amigues europees de Waterford (Irlanda) i Sankt-Ingbert (Alemanya).

Quin és el seu objectiu?
Relacionar-nos i crear una xarxa d'intercanvis amb aquestes tres ciutats.

Per què t'interessa?
Perquè tindràs, entre d'altres, els avantatges següents:
-Crear un espai de diàleg entre les ciutats agermanades.
-Oferir i demanar estades i/o pràctiques d'empreses en aquestes ciutats.
-Penjar les teves demandes d'intercanvis.
-Coordinar projectes i aquelles inicitatives que consideris interessants.

Com pots participar-hi?
Tothom que vulgui participar en els intercanvis i serveis que s'ofereixen s'haurà de donar prèviament d'alta del servei.

Com et pots donar d'alta?
Has d'entrar al portal del Clic' Intercanvi i registrar-te mitjançant l'apartat 'Inscription'.
Posteriorment, rebràs un correu electrònic amb la teva contrasenya i les instruccions per completar el procés d'alta en el Fòrum. 

Nadal i Reis a Viladecans

Les festes de Nadal i Reis s'emmarquen en la tradició cristiana i, encara actualment, tenen un alt contingut religiós, tot i que barrejat amb un vessant més lúdic i festiu.

A Viladecans, les festes comencen amb la tradicional encesa de llums i amb la Fira de Nadal, en la qual es poden trobar expositors d'artesans, embotits, caramels, objectes de regal, torrons, flors i moltes coses més.

Fins l'arribada del Pare Noel, l'ambient s'escalfa dia a dia amb recitals de nadales al carrer, balls i concerts de Nadal, animacions infantils i sorteigs de paneres i regals.

I uns dies abans de la cavalcada de Ses Majestats els Reis d'Orient, els nens i nenes poden deixar les seves cartes i els seus desitjos a les bústies màgiques repartides per molts indrets de la ciutat.

Tràmits

12a. Mostra d'Entitats. 11 i 12 de maig de 2013

Obert el període d'inscripció a la 12a Mostra d'entitats. Aquí trobareu la documentació necessària per a participar-hi. També podreu trobar-la al Portal de les entitats de Viladecans (apartat recursos). És molt important que reviseu la normativa i seguiu el procediment d'inscripció:

- Empleneu la fitxa d'inscripció (reviseu la normativa).
- Empleneu la fitxa de sol·licitud de venda de material als estands, si s'escau (observeu las normativa al respecte).
- Feu el pagament de la bestreta a nom de l'entitat. Recordeu que ha canviat el número de compte.
- Lliureu la documentació personalment o per mail als punts que estableix la normativa. Recordeu que el període d'inscripció finalitza el 24 de març.

Si teniu qualsevol dubte contacteu amb els casals de barri, l'Ateneu d'entitats Pablo Picasso o amb el Departament de Cultura i Comunitat (936 351 802- srodriguezm@viladecans.cat).

Per rebre resposta,

Cal emplenar correctament tots els camps obligatoris. S'ha d'especificar, com a mínim, el nom i cognoms del remitent i una forma de contacte: adreça postal i/o adreça electrònica.

Curs 2007-2008

Un any més, l'Ajuntament renova el seu compromís de participar activament en la formació de l'alumnat de la nostra ciutat, amb la presentació d'un ampli ventall de programes i activitats educatives.

El catàleg d'aquest nou curs 2007-2008 ofereix activitats per als i les alumnes de tots els centres educatius del municipi, i ha estat especialment dissenyat per a oferir als/les mestres i els/les professors/es metodologies complementàries que facilitin l'adquisició dels coneixements curriculars de forma més vivencial i pràctica.

La participació dels vostre alumnat és el que ens anima a millorar any rera any aquest catàleg d'activitats que vol satisfer les vostres demandes, així com facilitar un millor coneixement de la nostra ciutat.

El termini de sol·licitud de les activitats ha finalitzat.

Organigrama

L'equip de govern de l'Ajuntament de Viladecans, format per PSC i ICV, està compost per set àrees, cadascuna de les quals té assignades una sèrie de competències i és dirigida per uns regidors responsables del seu funcionament.

Aquest cartipàs municipal és vigent des del 16 de juny de 2007 i elaborat per l'Alcaldia, en virtud de les atribucions que li confereixen els articles 53 i 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com el que disposa els articles 44.1 i 49 i següents del Reglament Orgànic Municipal (ROM).

Àrees:

 • Alcaldia
 • Serveis Personals
 • Medi Ambient i Ciutat Sostenible
 • Espai Públic
 • Planificació Territorial
 • Economia i Gestió Interna
 • Promoció de la Ciutat

A més, també formen part de l'Ajuntament els següents organismes i empreses municipals:

 • Fundació Ciutat de Viladecans. Gerent, Joan Bassolas

 • Viladecans Grup d'Empreses Municipals. Gerent, Jordi Angusto. www.vigem.cat
-Societat Privada Municipal Viladecans Mediterranea, S.A. Gerent, Serafín Presmanes. www.vimed.net
-Gestió d´Infraestuctures i Projectes Viladecans, S.L. Gerent, Jordi Crespo
-Gestió d´aparcaments Viladecans, S.L. Gerent, Daniel García
-Viladecans Renovació Urbana, S.L. Gerent, Jose Antonio Molina. www.viurbana.cat
-Viladecans Qualitat. Gerent, Jaume Antich

Butlletí electrònic

El butlletí digital de Can Calderon pretén ser una eina de difussió informativa tant per als ciutadans i ciutadanes interessats a millorar la seva qualificació, millorar professionalment o incorporar-se al mercat de treball, com per a les empreses del nostre entorn.

El butlletí s'estructura en quatre blocs temàtics per tal d'intentar facilitar la lectura:

- Treball i qualificació. On es recull informació sobre aspectes relacionats amb el món laboral i amb la qualificació de les persones.

- Consells pràctics. Informació d'utilitat i recomanacions que contribueixen a la millora de la qualitat laboral dels treballadors i el desenvolupament competitiu de les empreses.

- Informació Econòmica i incentius. Informació d'aspectes relacionats amb el món econòmic i empresarial, així com informació sobre noves subvencions.

- Agenda. On trobareu activitats que poden resultar del vostre interès i que es fan a Viladecans i l'entorn de la Zona Delta.

Registreu-vos a la web de Can Calderon i rebreu el butlletí amb totes les novetats publicades.

Tots viurem millor

Tots viurem millor

Activitats educativas

Altres Activitats

Reserva Natural del Remolar-Filipines

Viladecans gaudeix del privilegi de disposar, al seu territori, de la Reserva Natural del Remolar-Filipines, la qual té una superfície de 112,48 hectàrees. A la reserva hi ha el Remolar, l'estany més important del delta del Llobregat i la maresma de les Filipines.

 

El paratge és una extraordinària mostra dels ambients humits que caracteritzen el delta del Llobregat.

 

En la zona d'influència de la reserva, la riera de Sant Climent, d'origen artificial, s'ha convertit en un magnífic complement d'aquesta zona natural ja existent.

 

El visitant, a més de gaudir d'un paisatge bonic i tranquil, hi pot observar comunitats florístiques caracteritzades en els ambients deltaics i nombroses espècies d'aus d'entre les quals destaquen les aquàtiques.

 

Últimament, ha estat reconeguda per la Unió Europea com a zona d'especial interès per a les aus, cosa que obliga, internacionalment, a prendre mesures especials relatives a l'hàbitat de les espècies protegides i, especialment, de les que estableixen les directives europees.

 


Itineraris

A partir de l'1 de desembre del 2011 s'obrirà l'Espai Natural del Remolar-Filipines (itineraris de la maresma del Remolar) a les 10 h i es tancarà a les 17 h (excepte els caps de setmana i festius dels mesos d'abril, maig i juny en què s'obre a les 9 h i es tanca a les 19 h). Els dilluns no festius també romandrà tancat, com ja venia essent fins a la data esmentada, així com els mesos de juliol i agost.

L'itinerari de la carretera de la Vidala i de la riera de Sant Climent fins a la platja estarà
obert permanentment a vianants i bicicletes durant tot l'any.

L'espai romandrà tancat:
- Els dies 25 i 26 de desembre, i el 1 i 6 de gener
- Els dilluns no festius
- Els mesos de juliol i agost

Informació sobre l'aparcament: la barrera de la Vidala romandrà tancada del 16 de
juny al 30 de setembre, i els caps de setmana i festius de l'1 d’octubre al 15 de juny.
L’aparcament per a visitants, seguint indicacions des de la rotonda. I estarà obert, de
dimarts a divendres, de l'1 d’octubre al 15 de juny (de 10 a 17 h o de 9 a 19 h) segons
horari de l’itinerari de la Maresma.

 • El braç de la Vidala: és la porció de l'estany del Remolar de millor conservació i la primera que es troba el visitant en arribar-hi. Al canyissar, la vegetació que cobreix les seves vores, hi construeixen els seus nius diferents espècies d'aus aquàtiques com ara l'ànec collbau i la fotja.
 • El mirador de la Vidala: des del mirador, situat davant del canal de la Vidala, s'hi pot veure tota l'extensió de l'aiguamoll, zona d'inundació temporal coberta quasi totalment per canyís. Molt sovint, sobrevolen el lloc diferents parelles d'arpelles, rapaces que troben a l'aiguamoll un hàbitat excel·lent per niar-hi.
 • L'aguait de la Vidala: facilita a l'observador la contemplació amb deteniment de diferents espècies aquàtiques. Les més habituals són l'ànec collblau, la fotja, el cabusset, la polla d'aigua i el morell de cap-roig.
 • La riera de Sant Climent: discorre paral·lela a la Vidala per la dreta. Fou construïda recentment per facilitar el drenatge dels camps en períodes de pluja abundant. En les seves aigües somes és possible trobar-hi exemplars de martinet blanc, agró roig, bernat pescaire i martinet menut.
 • La platja: la platja de Viladecans, amb una longitud de 2,4 km s'estén des de la desembocadura del Remolar fins a la de l'estany de la Murtra. Quasi desconeguda per la població, a causa de la insuficiència d'accessos, presenta zones de comunitats vegetals molt interessants, típiques de medis arenosos. Destaca també per la seva importància dins Catalunya com una àrea de nidificació del corriol camanegre. La pineda litoral de pi pinyoner, plantada a principis de segle per fixar les dunes, separa la platja de la resta del territori.

Observació de la fauna
 • Per una millor observació de les aus és aconsellable l'ús de prismàtics.
 • El millor moment per observar les aus és al matí i cap al tard.
 • Les temporades amb avifauna més abundant són la tardor i la primavera.
 • L'observatori d'aus és obert al públic els dissabtes i diumenges.


Algunes recomanacions
 • Fotografieu tot el que us envolta; respecteu les plantes i els animals.
 • Respecteu els senyals de circulació; estigueu-vos a la carretera, camins o sendes autoritzats.
 • No llenceu deixalles a terra.

Opina!

Camí del mar

Camí del Mar o Camí de les Filipines?

Aviat s'obrirà la nova via d'accés a la platja des de la ciutat. Aquest accés, tan esperat per tothom, ens permetrà arribar al mar directament i pel mitjà que vulguem: en bicicleta, passejant, en cotxe o en autobús.

Històricament, el nom de la via d'ús agrícola ha estat "Camí de les Filipines", però en el seu projecte i durant les obres l'hem anomenat "Camí del Mar".

És el moment de decidir el nom!

El termini per poder participar finalitzarà el 28 de juny de 2007.

Opina!

* camps obligatoris

Progrés i oportunitats per a tothom

Parc de Negocis

Viladecans es consolida com una ciutat dinàmica, que ofereix als seus ciutadans possibilitats per treballar, formar-se i viure.

La consolidació de Can Calderon com a centre formatiu i de suport a les empreses, l'obertura de l'espai Cúbic al Parc de Negocis com a dinamitzador econòmic, el futur Parc Aeroespacial i la construcció de l'edifici Bitàgora converteixen la ciutat en un referent en matèria d'innovació i progrés.

Les minideixalleries

Les minideixalleries són deixalleries de petites dimensions, que es troben més a prop del ciutadà amb l’objectiu de facilitar la recollida residus que no es poden dipositar als contenidors de recollida selectiva.

Situació i horaris de les minideixalleries

-Av. Generalitat, 198-200, aparcament del supermercat.
De dilluns a dissabte, de 10 a 20 h

-Pl. Europa (Mercat Municipal)
De dilluns a dijous i dissabte, de 9 a 15 h. Divendres, de 9 a 20 h


Normativa d'ús del casal

Suggereix-nos un tema

Envia'ns les teves idees per a les properes galeries d'imatges. Pots proposar el que vulguis. L'única condición és que tingui relació amb Viladecans.

Envia el teu suggeriment

* camps obligatoris

Curs 2010-2011

Un any més, l'Ajuntament renova el seu compromís de participar activament en la formació de l'alumnat de la nostra ciutat, amb la presentació d'un ampli ventall de programes i activitats educatives.

El catàleg del nou curs 2010-2011 inclou activitats per als i les alumnes de tots els centres educatius del municipi, i ha estat especialment dissenyat per oferir als/les mestres i els/les professors/es metodologies complementàries que facilitin l'adquisició dels coneixements curriculars de forma més vivencial i pràctica.

Amb l’objectiu de  multiplicar els efectes educatius d’aquestes activitats aquest curs, el catàleg també incorpora activitats adreçades als pares i mares dels alumnes dels centres educatius que hi participen. Comencem un nou camí en el qual la formació sigui present al llarg de la vida i serveixi per superar els reptes que planteja una societat tan canviant.

Gràcies per participar-hi.

El termini d'inscripcions ha finalitzat.

Consultes o suggeriments

* camps obligatoris

Normativa d'ús del casal

Atles biodiversitat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris at dolor quis diam mattis ullamcorper. Sed aliquet, lorem ultricies interdum mollis, orci nisi dapibus nibh, a mollis risus massa ac lacus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Sed dictum condimentum felis. Mauris dapibus mattis nunc. Sed sed risus non quam vestibulum viverra. Aliquam lacinia lorem in orci. Sed adipiscing tortor a tortor. Pellentesque ut massa eget odio dapibus vestibulum. Donec ac erat.

Nadal 2009-2010

Tu pots ser protagonista de la campanya de Nadal

Què has de fer per participar-hir?

1. Escull un personatge nadalenc. El més original que se t'acudeixi.

Et donem algunes idees: paquet de regal, bola de decoració nadalenca, estel solidari, ampolla de cava, caneló, torró, tió, caganer, persona tipa de menjar, camell... el que se t'acudeixi (sempre que tingui a veure amb les festes).

2. Desfressa't d'aquest personatge, ja sigui de manera real o virtual (acceptem fotomuntatges).

3. I envia'ns una foto a través d'aquest formulari. Sortiràs en algun suport o mitjà de comunicació de la campanya d'aquest any. Algunes persones ja ho han fet!.
Mira les fotos al web de Nadal
.


D’acord amb la Llei estatal 15/1999, les dades de caràcter personal que es facilitin al formulari s’inclouran en un fitxer titularitat d’aquest Ajuntament. Les dades s'utilitzaran exclusivament per a aquest servei, i només podran cedir-se per a aquesta finalitat. Podràs modificar o cancel·lar les dades si ho consideres oportú.


Les fotografies que ens enviïs podran publicar-se al web i/o altres mitjans municipals.

L'enviament d'imatges de menors suposa el consentiment del pare, mare o tutor per a la seva utilització.

Envia la teva foto

* camps obligatoris

Visita a la deixalleria

Actuació : Visita a la Deixalleria

Àmbit: Educació ambiental. Recollida selectiva, reutilització i prevenció de residus.

Objectius: Donar a conèixer la instal.lació. Reflexionar sobre la gran quantitat de deixalles que es produeixen cada dia.

Breu descripció: Aquesta unitat didàctica consta de tres parts:
 • A l´aula del centre uns dies abans de la sortida
 • Abans d´entrar a la deixalleria: joc de residus
 • Visita a la deixalleria Adreçat a 1er d´ESO

Calendari d´execució: Curs escolar 2009-10

Responsable: Maria Sansa
Executor/a: Programa Compartim un futur

Indicadors:
Número d´alumnes:
Fitxa de treball descriptiva de la visita a la deixalleria
Joc relacionat amb el tema dels residus

Relació amb el P.A.M.:
G.5.8. Educar en els valors que promoguin el respecte per el medi ambient. Formar, informar i sensibilitzar la ciutadania per incrementar la participació ciutadana en la presa de decisions ambientals


Presidència

Alcalde: Carles Ruiz

President: José Luis Nicolás Arocas, 4t tinent d’alcalde
Vicepresident: Pere Gutiérrez Alemany, 6è tinent d’alcalde


Aquest àmbit inclou l'Àrea d'Alcaldia.

Curs 2011-2012

Aquest curs, el catàleg d'activitats educatives que l'Ajuntament ha dissenyat proposa un total de 117 activitats. Cadascuna d'elles està adreçada als alumnes d'un nivell determitat amb l'objectiu de ser una eina per treballar els continguts curriculars d'una forma més pràctica i vivencial.

El catàleg inclou activitats per als alumnes d´educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius, i vol contribuir també a la formació dels alumnes del centre de formació d´adults i dels Programes de Garantia Social.

Un nombre important de les activitats que s´ofereixen estan vinculades de forma preferent amb el municipi, i possibiliten a l´alumnat un millor coneixement de la ciutat, així com el gaudi de les seves infraestructures: Auditori Atrium, la ludoteca de l´Escola Bressol La Marina, el Parc Infantil de Transit, la Biblioteca...


Gràcies per participar-hi.

Acuerdo de Gobierno PSC-ICV 2011-2015

Período: 2011-2015
Descripción: El equipo de Gobierno se constituyó en junio de 2011 después de un pacto entre los partidos Partido de los Socialistas de Cataluña, ganador de las elecciones municipales e Iniciativa Verds-Alternativa. Firmando un pacto estable de legislatura

Ingressos i despeses municipals

Període: 2012
Descripció: En aquest apartat es mostren els ingressos i les despeses municipals agrupades per capítols

Inversions municipals

Període: 2013
Descripció: En aquest apartat es descriuen les inversions prevsites per a l'any 2013 i incloses en el seu pressupost ordinari

Organigrama

Període: any
Descripció: descripció

Procés participatiu al Barri de Ponent

FEST-TE A PONENT


El proper 11 de juliol, l’Ajuntament organitza una jornada festiva que, sota la denominació de Fes-te a Ponent, representa la culminació del procés participatiu de diagnosi i reflexió que s’ha dut a terme entre les entitats i els veïns i veïnes de Ponent per analitzar les problemàtiques sobre civisme i convivència i les estratègies d’intervenció al barri. 

Dins d’aquest procés, s’han desenvolupat les següents activitats:

Curs de monitors/es d’activitats de lleure infantil i juvenil. 
Trobada de reflexió conjunta amb la finalitat d’elaborar un mapa de les problemàtiques del barri.
Taller de comunicació i xarxa: introducció al model de la comunicació no violenta.
Taller de civisme i convivència: reflexionar col•lectivament sobre la convivència i el civisme.
Taller per a la definició de les estratègies d’acció: elaborar de manera consensuada les actuacions per donar solucions a problemàtiques de convivència.
Activitats d’Estiu a Ponent, adreçades als infants del barri.

Durant la festa tindrà lloc una festa de l’escuma, una xocolatada, mostres de les activitats que realitzen les entitats del barri, tallers i jocs orientats al respecte de les actituds cíviques i de la bona convivència  i una mostra del desenvolupament del procés de participació. 

Repte de Sant Isidre 2016

1.500 persones amb nas de pallasso protagonitzaran una festa multitudinària.


Després de l'èxit de participació del "Repte" del 2015  "més de 1.500 persones abraçant-se en parella simultàniament", la Mostra d'Entitats us proposa enguany #unreptedenassos: volem reunir 1.500 persones que es posaran un nas de pallasso verd i cantaran i ballaran juntes en una gran festa multitudinària.

T'hi esperem el dissabte 14 de maig, a les 19.45 h, al parc de la Marina.

La inscripció la pots fer, trucant a l'Ateneu Pablo Picasso 93 659 14 56, enviant un correu electrònic a l'adreça reptesantisidre@viladecans.cat  o bé omplint el següent formulari.

#RepteSantIsidre #UnReptedeNassos

Inscripció

* camps obligatoris