Menú de navegació

Submenú lateral

Contactar amb l'Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Viladecans
Jaume Abril, 2
tel. 93 635 18 00
 

Comentaris ciutadans

 

Comentaris ciutadans

Per rebre resposta, cal emplenar correctament tots els camps obligatoris. S'ha d'especificar, com a mínim, el nom i cognoms del remitent i una forma de contacte: adreça postal, telèfon i/o adreça electrònica.

D’acord amb allò previst a la Llei estatal 15/1999, les dades de caràcter personal que faciliteu s’inclouran en un fitxer titularitat d’aquest Ajuntament. Les vostres dades seran utilitzades exclusivament per a aquest servei, i només podran ser cedides per a aquesta finalitat. Podreu modificar o cancel·lar les vostres dades si ho considereu oportú.

 
* camps obligatoris
 

 
(El missatge no pot excedir de 1000 caràcters)