Viladecans —el seu territori, la seva història, les persones que l’habiten— és protagonista de molts llibres, articles i treballs que s’han escrit. Aquí trobaràs una aproximació a la bibliografia sobre la ciutat, que s’anirà ampliant progressivament. Està ordenada alfabèticament per autors i, dins d'aquests, per any de publicació. Algunes publicacions les pots conultar o descarregar en línia.

Abans d’endinsar-te en aquesta bibliografia, una bona opció per a començar a entendre millor la història de la ciutat és l’article «Més de 50 anys d’historiografia local a Viladecans», de  Xavier Calderé i Manuel Luengo.

Ajuntament de Viladecans

«Viladecans. Les idees del passat», catàleg de l’exposició del mateix títol, Àrea de Planificació Territorial de la Ciutat de l’Ajuntament de Viladecans, [1997], 20 pàg.
«XXV Concurs Nacional de Fotografia Ciutat de Viladecans», 2004, departaments de Cultura i Patrimoni Cultural – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 2004, 20 pàg.
«25 anys d’ajuntaments democràtics a Viladecans, 1979-2004», edició especial de la Revista de Viladecans, núm. 113, Ajuntament de Viladecans, [2004], 24 pàg.
«L’Arxiu Municipal de Viladecans», Arxiu Municipal – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 2008, quadríptic.
«“La Tornaboda, el Carnaval compartit”, programa Coincidències Insòlites entre l’Arxiu Municipal de Viladecans i el Centre d’Història de Gavà», a la III Trobada d’Estudiosos i  Centres d’Estudis d’Eramprunyà, 27 de novembre de 2010, Viladecans.
«Arxiu Municipal», Arxiu Municipal – Departament de Patrimoni Cultural – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 2013, díptic.
«Museu de Viladecans», Museu de Viladecans – Departament de Patrimoni Cultural – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 2013, díptic.
«Ca n’Amat – Museu de Viladecans», Museu de Viladecans – Departament de Patrimoni Cultural – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 2013, díptic.
«Joan Amat i Sala (1818-1892), propietari de Ca n’Amat», Museu de Viladecans – Departament de Patrimoni Cultural – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 2013, díptic.

«Ermita i jaciment arqueològic de Sales – Museu de Viladecans», Museu de Viladecans – Departament de Patrimoni Cultural – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 2013, díptic.

Altamirano, Antonia; Calderé, Xavier; González, Àngels i Luengo, Manuel

«Les visites guiades i els tallers didàctics de l’Arxiu Municipal de Viladecans: una proposta formativa integral amb voluntat d’incidència ciutadana», a les III Jornades d’Educació i Arxius, Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona, 22 i 23 d’octubre de 2010.
«La recerca i la difusió a propòsit de commemoracions d’entitats de Viladecans», a les VI Jornades del Patrimoni del Baix Llobregat. Homenatge a Jaume Codina, el Prat, 1 i 2 d’abril de 2011.
«Les visites guiades i els tallers didàctics de l’Arxiu Municipal de Viladecans: el patrimoni documental local al servei de la ciutadania», a les VI Jornades del Patrimoni del Baix Llobregat, el Prat, 1 i 2 d’abril de 2011.
«Recursos per a una història local de la pagesia. Els documents de l’Arxiu Municipal de Viladecans», a la V Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudi de l’Eramprunyà, 17 de novembre de 2012, Sant  Climent de Llobregat.
«Materials didàctics no historicistes. La proposta de l’Arxiu Municipal de Viladecans», a Lligall. Revista catalana d’Arxivística, núm. 36, 2013.
«La col•lecció de pergamins conservats a l’Arxiu Municipal de Viladecans», a la VI Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis de l’Eramprunyà, 16 de novembre de 2013, Sant Boi de Llobregat.
«El llarg camí cap al proveïment d’aigua potable a Viladecans. De la mina La Parellada a la Societat General d’Aigües de Barcelona», a la VII Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis de l’Eramprunyà, 18 d’octubre de 2014, Gavà.
«L’aigua com a recurs i problema en un poble del Delta del Llobregat. La seva presència en els documents de l’Arxiu Municipal de Viladecans», a la VII Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis de l’Eramprunyà, 18 d’octubre de 2014, Gavà.
«Les fonts documentals de l’Arxiu Municipal de Viladecans per a l’estudi de la immigració», a la VIII Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis de l’Eramprunyà, 14 de novembre de 2015, Begues.
«Els documents de procedència i temàtica  religiosa de l’Arxiu Municipal de Viladecans», a la IX Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis de l’Eramprunyà, 12 de novembre de 2016, Viladecans.
«Els documents de l’Arxiu Parroquial de Sant Joan de Viladecans», a la IX Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis de l’Eramprunyà, 12 de novembre de 2016, Viladecans.

Balañà, Francesc; Lacuesta, Raquel, i López, Albert

«Restauració de la Torre del Baró», Servei de Patrimoni Arquitectònic Local – Diputació de Barcelona – Ajuntament de Viladecans, [1994], 8 pàg.

Béjar i Vernedes, Agustí

«Coneguem Viladecans. L’arquitectura (1)», Servei de Català – Ajuntament de Viladecans i Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Viladecans, 1987, 12 pàg.

Bofarull Sans, Francisco

«El castillo y la baronía de Aramprunyá», Imprenta Henrich y Cía., Barcelona, 1911, 192 pàg.

Borrego Campos, Ramon Eloy; Guerra Barrera, Natividad; Luengo Carrasco, Manuel; Salas Oliván, José Luis

«L’actuació de la guerrilla carlista a Viladecans», dins de «Guerrilles al Baix Llobregat. Els “carrasquets” del segle XVIII i els carlins i republicans del segle XIX», Biblioteca Abat Oliba, núm. 46, Publicacions de l’Abadia de Montserrat – Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, Barcelona, 1986, pàg. 315-342.

Bosch Janer, Rafael; Simó Boladeras, Jordi

«Estudi ambiental del territori de les Oliveretes (Viladecans)», treball intern del Departament de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Viladecans, setembre de 2002, inèdit.

Calderé i Bel, Xavier

«L’Abans. Viladecans. Recull gràfic, 1890-1965», Editorial Efadós, SL, 2003, el Papiol, 666 pàg.
«El món laboral dels avis. 15a Setmana de la Gent Gran», departaments de Patrimoni Cultural i Serveis Socials – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 2004, 38 pàg.
«Aquelles imatges de la teva vida. 16a Setmana de la Gent Gran», departaments de Patrimoni Cultural i Serveis Socials – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 2005, 38 pàg.
«Biografies locals del Nomenclàtor de la Ciutat», treball inèdit del Departament de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Viladecans, 2005.
«La dècada dels anys 30. 17a Setmana de la Gent Gran», departaments de Patrimoni Cultural i Serveis Socials – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 2006, 38 pàg.
«El col·legi de la Sagrada Família d’Urgell. 75 anys de presència a Viladecans, 1930-2005», Arxiu Històric de la Ciutat – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 2006, 110 pàg.
[coord.]. «Vint històries de vida. El passat col·lectiu a través de la memòria», Arxiu Històric de la Ciutat – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 2007, 186 pàg.
«Anem de Festa Major! 18a Setmana de la Gent Gran», departaments de Patrimoni Cultural i Serveis Socials – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 2007, 32 pàg.
«Les puntes de coixí a Viladecans», departaments de Cultura i Patrimoni Cultural – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 2008, 26 pàg.
«Un vestit per a cada ocasió. 19a Setmana de la Gent Gran», departaments de Patrimoni Cultural i Serveis Socials – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 2008, 32 pàg.
«L’Escola Àngela Roca, 1958-2008. 50 anys d’un col·legi públic a Viladecans», Arxiu Municipal – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 2008, 114 pàg.
«Els bombardejos a Viladecans de l’any 1938», Arxiu Municipal – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 2009, 36 pàg.
«L’Agrupación de Pescadores Deportivos de Viladecans. 50 anys d’amistat i esport», Arxiu Municipal – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 2009, 66 pàg.
«Els carrers del meu poble. 20a Setmana de la Gent Gran», departaments de Patrimoni Cultural i Gent Gran – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 2009, 36 pàg.
«Els objectes del dia a dia, les eines dels nostres avis. 21a Setmana de la Gent Gran», departaments de Patrimoni Cultural i Gent Gran – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 2010, 60 pàg.
«Els expedients de delimitació i fitació del terme viladecanenc custodiats a l’Arxiu Municipal de Viladecans», a la IV Trobada d’Estudiosos de l’Eramprunyà, 3 de desembre de 2011, Castelldefels.

Calderé i Bel, Xavier, i González Vera, Àngels

«Les nostres imatges més antigues. 22a Setmana de la Gent Gran», departaments de Patrimoni Cultural i Gent Gran – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 2011, 60 pàg.

Calderé i Bel, Xavier, i Luengo Carrasco, Manuel

«Més 50 anys d’historiografia local a Viladecans», VI Jornades del Patrimoni del Baix Llobregat. Homenatge a Jaume Codina, el Prat, 1 i 2 d’abril de 2011.
«Visita al Cementiri Municipal. L’ànima de Viladecans. Recorregut pels personatges il·lustres», Àltima, Arxiu Municipal – Departament de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 2016, 16 pàg.

Calderé, Xavier; González, Àngels, i Luengo, Manuel

«L’Arxiu Municipal de Viladecans difon la memòria col•lectiva de la Ciutat», a les V Jornades d’Estudi del Patrimoni del Baix Llobregat, Sant Andreu de la Barca, 16-17 d’abril de 2008.
«L’Arxiu Municipal de Viladecans recupera la memòria de la immigració local», al VII Congrés de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, València, 16-18 octubre de 2008.
«L’Arxiu Municipal de Viladecans, mes de 25 anys del servei de captació i difusió del patrimoni fotogràfic local», a les X Jornades de la Imatges i la Recerca, Ajuntament de Girona, 13-14 novembre de 2008.
[coord.]. «Els documents medievals i moderns. Els àlbums digitals de l’AMVA (1)», Patrimoni Cultural – Arxiu Municipal – Ajuntament de Viladecans. Edició Viladecans Televisió, 2014, DVD 5’31 minuts.
[coord.]. «Quan anàvem a escola. Els àlbums digitals de l’AMVA (2)», Patrimoni Cultural – Arxiu Municipal – Ajuntament de Viladecans i Fundació Ciutat de Viladecans, Viladecans, 2015, DVD, 8’53 minuts.
«Canvi de paisatge i paisanatge: les dues onades migratòries del segle XX a Viladecans», a la VIII Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis de l’Eramprunyà, 14 de novembre de 2015, Begues.
[coord.]. «Viladecans, un segle d’esports. Els àlbums digitals de l’AMVA (3)», Patrimoni Cultural – Arxiu Municipal – Ajuntament de Viladecans i Fundació Ciutat de Viladecans, Viladecans, 2016, DVD, 10’14 minuts.

Campmany Guillot, Josep

«La Tornaboda de Gavà i Viladecans, història i tradició. La impostura de l’origen proposat pel regionalisme conservador», III Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis d’Eramprunyà, 27 de novembre de 2010, Viladecans.

Cereijo, Carles, i Audet, Anna

[dir.]. «Dones de Viladecans. Constructores de ciutadania», Programa d’Igualtat de Gènere i Departament de Patrimoni Cultural – Ajuntament de Viladecans i Fundació Ciutat de Viladecans, Viladecans, 2013, DVD, 29 m.

Codina i Vila, Jaume [et al.]

«Jornades d’Història Local, 1981-82-83», Àrea de Serveis Culturals – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 1984, 82 pàg.

Comas Via, Mireia

«Els espais de culte a Viladecans durant l’Edat Mitjana», IX Trobada de Centres d’Estudi i d’Estudiosos d’Eramprunyà, 12 de novembre de 2016, Viladecans.

Comellas Doñate, Andreu

«Viladecans, recull de gents. Històries del franquisme i de la transició», Grup Tres Torres, Viladecans, 2013, 193 pàg.
«Buramànding Kinte, una altra frontera», a la VI Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis d’Eramprunyà, 16 de novembre de 2013, Sant Boi de Llobregat.

Consell Comarcal del Baix Llobregat

«Viladecans», a «El Baix Llobregat. Guia d’arxius municipals i comarcal», Consell Comarcal del Baix Llobregat, abril de 2002, pàg. 74-77.

Diversos autors

«Torre del Baró, Col·lecció Monografies, 4», Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, Barcelona, 1998, 228 pàg.
«Descobrim Viladecans! Un projecte didàctic de cicle infantil en col•laboració amb l’Arxiu Municipal», a les IV Jornades Educació i Arxius, Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona, 27 i 28 de juny de 2013.

Dolz Roig, Isidre

«Un tomb pel Viladecans del 1930 al 1940», edició de l’autor, Viladecans, 1996, 203 pàg.
«Un resum de la història del segle XX a Viladecans», edició de l’autor, Viladecans, 2002,  207 pàg.

Domènech i Roig, Miquel

«Viladecans i el seu entorn natural», Caixa d’Estalvis de Catalunya – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, abril de 1982, 72 pàg.

Eixarch Frasno, Josep [et al.]

«III Jornades d’Història Local, 1984», Àrea de Serveis Culturals – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 1984. 62 pàg.

Eixarch Frasno, Josep 

«Les arrels històriques de Viladecans. Segles XII-XVIII», Col·lecció Papers de l’Arxiu, 1, Arxiu Municipal – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 1989, 294 pàg.

Estela Jaume, Eva Francisca, i Huélamo Gabaldón, Juana María

«La documentació arqueològica i salvaguarda de les mines de Can Tries», a la VII Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis de l’Eramprunyà, 18 d’octubre de 2014, Gavà.

Feria Ruiz, Francisco José [et al.]

«L’agricultura del Delta del Llobregat a mitjan segle XIX. IV Jornades d’Història Local, 1985», Àrea de Serveis Culturals – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 1986. 107 pàg.

Fort Gaudí, Jordi

«La Mare de Déu de Sales (Viladecans)», Arxiu Marià, Sant Climent de Llobregat, 1978, 99 pàg.

Galí, David; Micaló, Anna

«Estudi Històric de la Casa de la Vila de Viladecans (antiga Torre Modolell) i el seu entorn urbà», treball inèdit del servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, Barcelona, 1998.
«La família Amat i la casa del carrer de les Sitges 1-3 de Viladecans», treball intern del Departament de Patrimoni Cultural, Ajuntament de Viladecans, 1999 (a).
«La família Modolell. Els seus orígens i la seva relació amb Viladecans», treball intern del Departament de Patrimoni Cultural, Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 1999 (b).

Gallardo i Sedano, Josep Lluís

«La toponímia altmedieval de Viladecans fins a la consolidació del feudalisme (segle VI – 1092): els noms pretèrits», a la VI Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis de l’Eramprunyà, 16 de novembre de 2013, Sant Boi de Llobregat.

Gallardo i Sedano, Josep Lluís, i Luengo Carrasco, Manuel

«L’abecedari de Viladecans, del paper al digital», VI Jornades del Patrimoni del Baix Llobregat. Homenatge a Jaume Codina, el Prat, 1 i 2 d’abril de 2011.
«Els noms de la ciutat. La toponímia i el nomenclàtor de carrers de Viladecans», VI Jornades del Patrimoni del Baix Llobregat. Homenatge a Jaume Codina, el Prat, 1 i 2 d’abril de 2011.
«Viladecans, un territori ple de noms pagesos», a la V Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis de l’Eramprunyà, 17 de novembre de 2012, Sant Climent de Llobregat.
«La hidronímia històrica de Viladecans», a la VII Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis de l’Eramprunyà, 18 d’octubre de 2014, Gavà.
«Els noms de lloc i la immigració a Viladecans», a la VIII Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis de l’Eramprunyà, 14 de novembre de 2015, Begues.
«Els noms de Déu: toponímia sacra a Viladecans», a la IX Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis de l’Eramprunyà, 12 de novembre de 2016, Viladecans.

Gallardo i Sedano, Josep Lluís (text), i Tomàs Alcaine, Carol (il·lustracions)

«La Clau del Temps», Museu de Viladecans – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 2011, 47 pàg.

Gallardo i Sedano, Josep Lluís; Luengo Carrasco, Manuel, i Sánchez i García, Francesc [coord.]

«Història de Catalunya. Redactada i il·lustrada pels centres educatius de Viladecans», Associació Conèixer Catalunya i Arxiu Històric de la Ciutat – Ajuntament de Viladecans, Barcelona, 2003, 96 pàg.

Gallardo i Sedano, Josep Lluís; Luengo Carrasco, Manuel (text), i Soler Amador, Ricard (dibuixos)

«L’abecedari de Viladecans [quadern]», Departament de Patrimoni Cultural – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 2011, 32 pàg.
«L’abecedari de Viladecans [cartell]», Departament de Patrimoni Cultural – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 2011.

Gallardo i Sedano, Josep Lluís; Huélamo Gabaldón, Juana María, i Luengo Carrasco, Manuel

«Patrimoni per a tothom: el programa d’exposicions itinerants del Departament de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Viladecans», VI Jornades del Patrimoni del Baix Llobregat. Homenatge a Jaume Codina, el Prat, 1 i 2 d’abril de 2011.

Gallardo i Sedano, Josep Lluís; Huélamo Gabaldón, Juana María; Luengo Carrasco, Manuel, i Vázquez Monclús, Natàlia

«Patrimoni? Sí, amb els cinc sentits!», V Jornades d’Estudi del Patrimoni del Baix Llobregat, Sant Andreu de la Barca, 16-17 d’abril de 2008.

García Gómez, Carmen, i Luengo Carrasco, Manuel [coord.]

«Viladecans 1979-1999. Ciutat de progrés», Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 2000, 100 pàg.

Generalitat de Catalunya

«Fitxes de patrimoni arquitectònic de Viladecans», del Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, maig 1997 (1983-1993).

Giráldez Puvill, Frederic

«Estudi sobre els arbres i arbredes d’interès del municipi de Viladecans», treball intern del Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Viladecans, octubre de 1988, inèdit. Aprovat per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Viladecans, en la sessió de 4 de novembre de 1988.

González Vera, Ángeles; Luengo Carrasco, Manuel

«Josep Sánchez Ríos, una dècada en imatges. Viladecans, 1960-1970», Departament de Cultura i Arxiu Municipal – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 1992, 20 pàg.
«Els segells i els escuts municipals», Arxiu Municipal – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 1995, 20 pàg.

Gras Casanovas, Maria Mercè

«Els masos de Viladecans», treball inèdit del Departament de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Viladecans, 2001-2014.

Guerra Barrera, Natividad; Luengo Carrasco, Manuel, i Salas Oliván, José Luis

«La lucha cotidiana por la vida: Viladecans, 1800-1843», Àrea de Serveis Culturals – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 1984, 278 pàg.

Hervás Amezcua, Tini, i Luengo Carrasco, Manuel [coord.]

«Pagesos i vilatans. Viladecans al segle XIX i Vincle. Art, arrels i pagesia. Hervás Amezcua», catàleg de l’exposició, Museu de Viladecans – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 2012, 8 pàg.

Huélamo Gabaldón, Juana María

«Informe i Inventari del Patrimoni Cultural de Viladecans», treball intern del Departament de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Viladecans, febrer de 2005, inèdit, 112 i 928 pàg. respectivament.

Huélamo Gabaldón, Juana María, i Luengo Carrasco, Manuel

«Pagesos i vilatans. Viladecans al segle XIX», a la V Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis de l’Eramprunyà, 17 de novembre de 2012, Sant Climent de Llobregat.
«El mur del Rierot, un element del patrimoni cultural de Viladecans», a la VII Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis de l’Eramprunyà, 18 d’octubre de 2014, Gavà.

Huélamo Gabaldón, Juana María, i Solias i Arís, Josep Maria

«Revisió d’algunes troballes arqueològiques altmedievals a Viladecans», a la VI Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis de l’Eramprunyà, 16 de novembre de 2013, Sant Boi de Llobregat.

Izquierdo i Tugas, Pere

«Viladecans. Dossier arqueològic», treball intern del Departament de Patrimoni Cultural, Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 1998.

Izquierdo Tugas, Pere, i Luengo Carrasco, Manuel

«La gestació de Viladecans. Dels orígens a 1746», Arxiu Històric de la Ciutat – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 1996, 20 pàg.

Izquierdo Tugas, Pere; Menéndez Pablo, Francesc Xavier, i Solías Arís, Josep Maria

«Història de Viladecans I. Els antecedents ibèrics i romans», Arxiu Històric de la Ciutat – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 1998, 188 pàg.

Lacuesta, Raquel; Fierro, Javier; Gracia, Marilena; Prada, José Luís; Pitarch, Àfrica

«El misteri de les pintures murals de l’ermita de Santa Maria de Sales (segles XIII I XVI)», Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL). Diputació de Barcelona, 2013, 62 pàg.

Lligadas Vendrell, Jaume

«La Torre Modolell, els valors patrimonials d’un edifici del segle XIX», a la I Trobada de Centres d’Estudis i d’Estudiosos d’Eramprunyà, 25 d’octubre de 2008, Gavà.
«Viladecans, 1915. L’herència de Magdalena Modolell», Grup Tres Torres, Viladecans, 2011, 194 pàg.
«La Plataforma Salvem el Casc Antic i la recuperació del Centre Històric», a la IV Trobada d’Estudiosos de l’Eramprunyà, 3 de desembre de 2011, Castelldefels.
«La mina d’aigua dels Modolell i la primera font pública de Viladecans», a la VII Trobada de Centres d’Estudis i Estudiosos d’Eramprunyà, 18 d’octubre de 2014, Gavà.
«Viladecans, recull d’històries», Grup Tres Torres, Viladecans, 2015, 209 pàg.

Lligadas Vendrell, Josep

«50 anys d’escoltisme a Viladecans. L’Agrupament Escolta Sant Joan, 1956-2006», Arxiu Històric de la Ciutat – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 2006, 140 pàg.
«Viladecans, 1930-1980. La mirada d’Antònia Doñate», Grup Tres Torres, Viladecans, 2009, 134 pàg.
«La guerra civil a Viladecans, des de la mirada d’una noia», a la II Trobada d’Estudiosos i  Centres d’Estudis d’Eramprunyà, 28 de novembre de 2009, Begues.
«Viladecans, els llocs i les històries», Grup Tres Torres, Viladecans, 2012, 198 pàg.
«La parla del Viladecans pagès: els noms, els llocs, les coses, les formes d’expressió», a la V Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis d’Eramprunyà, 17 de novembre de 2012, Sant Climent de Llobregat.
«L’ermita de la Mare de Déu de Sales, un espai de confluències», IX Trobada de Centres d’Estudi i d’Estudiosos d’Eramprunyà, 12 de novembre de 2016, Viladecans.

Luengo Carrasco, Manuel

«Arxiu Municipal de Viladecans», a «Guia dels Arxius Històrics de Catalunya, 4», Col•lecció Guies, Inventaris i Catàlegs, Sèrie Guies, núm. 6, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1990, pàg. 221-255.
[Alavedra Casas, Ignasi, i Comellas Doñate, Andreu, col·laboradors]. «50 anys de beisbol a Viladecans. Història gràfica del Club Beisbol Viladecans (1945-1995)», Arxiu Històric de la Ciutat – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 1995, 108 pàg.
[Castelló Castany, Maria, i Cifuentes Mesas, Montserrat, col·laboradors]. «El cant coral a Viladecans. La Lira, 1945-1995. Recull gràfic», Arxiu Històric de la Ciutat – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 1996, 118 pàg.
[text i coord.]. «Imatges d’un temps, records d’un poble. Recull gràfic de Viladecans Antic», Arxiu Històric de la Ciutat – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 1996, audiovisual vídeo/DVD, 24 m.
[coord.]. «Viladecans Antic (3)», Arxiu Municipal – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 1989, 20 pàg.
[coord.]. «Viladecanencs. Viladecans Antic (4)», Arxiu Històric de la Ciutat – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 1995, 10 làmines.
«A l’entorn de la relació d’Elements d’Interès Patrimonial de Viladecans», a la IV Trobada d’Estudiosos de l’Eramprunyà, 3 de desembre de 2011, Castelldefels.
[coord.]. «Viladecans, 1.000 anys. Una mirada al passat», Departament de Patrimoni Cultural – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 2012, 52 pàg. Inclou un DVD.
«L’estructura de la propietat agrària en el Viladecans de la dècada de 1930», a la V Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis de l’Eramprunyà, 17 de novembre de 2012, Sant Climent de Llobregat.
«Les pintures murals gòtiques de Santa Maria de Sales», a la VI Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis de l’Eramprunyà, 16 de novembre de 2013, Sant Boi de Llobregat.
«La població civil: una arma per a la guerra. Un altre moviment migratori: els refugiats de guerra a Viladecans, 1936-1939», a la VIII Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis de l’Eramprunyà, 14 de novembre de 2015, Begues.
«La destrucció de l’església parroquial de Sant Joan i altres símbols religiosos a Viladecans, juliol de 1936», a la IX Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis de l’Eramprunyà, 12 de novembre de 2016, Viladecans.

Luengo Carrasco, Manuel, i Narbona Reina, Luis Miguel

«Cronologia moderna i contemporània dels aiguats a Viladecans», a la VII Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis de l’Eramprunyà, 18 d’octubre de 2014, Gavà.

Luján, Nèstor

«La lucha contra el frío y el calor, y a favor de la higiene. Contribución de una familia de industriales catalanes a lo largo de 75 años», Compañía Roca Radiadores, S.A., Barcelona, 1992, 220 pàg.

Mazon Bueso, Jordi

«L’anomalia pluviomètrica del delta del Llobregat i la seva contribució a la recàrrega de l’aqüífer», a la VII Trobada de Centres d’Estudis i Estudiosos  d’Eramprunyà, 18 d’octubre de 2014, Gavà.

Massa i Pujol, Pompili

«La Tornaboda de Gavà i Viladecans», Museu de Viladecans – Ajuntament de Viladecans i Centre d’Història de Gavà – Ajuntament de Gavà, Gavà-Viladecans, 2011, 102 pàg.

Montijano Luna, Vanesa, i Lucena Santacreu, Joan Ramon

«Un territori d’aigua: aiguamolls i llacunes costaneres de Viladecans», a la VII Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis de l’Eramprunyà, 18 d’octubre de 2014, Gavà.

Morales Rodríguez, José Antonio

«Transició política i lluita social. El camí per la recuperació de les llibertats democràtiques a Viladecans, 1975-1980», Arxiu Municipal – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 2010, 44 pàg.
«Democràcia i llibertats. Lluita política, obrera i ciutadana a Viladecans (1970-1979)», al VIII Congrés de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, 10-12 de novembre de 2011, Museu d’Història de Catalunya – Citilab de Cornellà de Llobregat.

Mumany Baños, Josep

«Dels Consells Populars de Cultura Catalana al Mamut de Viladecans», III Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis d’Eramprunyà, 27 de novembre de 2010, Viladecans.

Narbona Reina, Luis Miguel

«Marroquíes en Viladecans. Una aproximación al tema de la inmigración», Ajuntament de Viladecans, 1993, 193 pàg.
«Estructura i canvi: migració estrangera a Viladecans 1975-2015», a la VIII Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis de l’Eramprunyà, 14 de novembre de 2015, Begues.
«Implantació d’un centre de culte musulmà a Viladecans el 2002», a la IX Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis de l’Eramprunyà, 12 de novembre de 2016, Viladecans.

Oliver, Contxita

«Joan Pere Viladecans a Viladecans», Àrea de Serveis Personals – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 2003, 112 pàg.

Pérez González, Blai

«Avanç de catàleg de patrimoni arquitectònic del municipi de Viladecans», treball intern del Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Viladecans, novembre de 1997, inèdit.

Puig i Mas, Joan; Roca Roca, Secundí, i Luengo Carrasco, Manuel [coord.]

«50 anys de la reconstrucció parroquial. Sant Joan Baptista de Viladecans (1945-1995)», Parròquia de Sant Joan de Viladecans, Viladecans, 1995, 26 pàg.

Recasens, Lluís (l’avi); Soler, Ricard [Guió científic: Manuel Luengo]

«Història de Viladecans, en còmic», Arxiu Històric de la Ciutat – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 1999, 52 pàg.

Ruiz i Sala, Albert

«Estudi històric de l’arquitectura rural a Viladecans», treball inèdit del Departament de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 1995.

Sainz, Cristina

«De natura, en tenim. Quatre itineraris per Viladecans», Ajuntament de Viladecans – Escola-Taller de Medi Ambient, Viladecans, 1992, 125 pàg.

Salcedo del Moral, Joan-Ignasi

«Nomenclàtor de la Ciutat de Viladecans», treball inèdit del Departament de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Viladecans, 2002.

Sanahuja Torres, Dolors

«Història de Viladecans II. Viladecans, terra de pagesos i senyors. Els temps medievals», Arxiu Històric de la Ciutat – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 2002, 256 pàg.
«El territori d’Eramprunyà entre els segles X-XVI», dins Rubricatum: revista del Museu de Gavà, núm. 3, Gavà, 2002, 204 pàg.

Solé Tey, Mercè

«El Consell Municipal de la Convivència de Viladecans (2005-2012): una experiència de participació ciutadana amb voluntat d’incidir en l’acollida de les persones immigrades», VIII Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis de l’Eramprunyà, 14 de novembre de 2015, Begues.

Soler Vidal, Josep

«Can Sellarés de l’antigor», programa de la Festa Major de Gavà, juny de 1969.
«Plet de termes i de pastures entre Gavà i Viladecans», Museu Municipal de Gavà, Gavà, 1981, 96 pàg.
«L’expansió dels cultius gavanencs i la rompuda de les marines», Col·lecció Brugués, Museu Municipal de Gavà, Gavà, 1983 (1969, la.), 71 pàg.

Solias Aris, Josep Maria

«Excavacions a l’ermita de Nostra Senyora de Sales (Viladecans), Excavacions Arqueològiques a Catalunya, 3», Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura – Servei d’Arqueologia, Barcelona, 1983, 84 pàg.
«Estudi de morfogènesi de les Oliveretes», treball intern del Departament de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Viladecans, novembre de 2001, inèdit.

Solias Aris, Josep Maria; Huélamo Gabaldón, Juana María

«Treballs de prospecció superficial (del paratge de) les Oliveretes», treball intern del Departament de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Viladecans, octubre de 2001, inèdit.
«Aspectes de la morfogènesi de l’extrem nord-est del territori de l’Eramprunyà. Algunes fossilitzacions de límits, formes i denominacions», a la IV Trobada d’Estudiosos de l’Eramprunyà, 3 de desembre de 2011, Castelldefels.
«Relacions entre el nord d’Àfrica i Viladecans en època romana», a la VIII Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis de l’Eramprunyà, 14 de novembre de 2015, Begues.
«Indicis de cultes pagans a l’ermita de Sales, Viladecans», a la IX Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis de l’Eramprunyà, 12 de novembre de 2016, Viladecans.

Sunyer Mas, Manel [Gallardo i Sedano, Josep Lluís; Luengo Carrasco, Manuel, coord.]

«El veïnat de la meva infantesa. Records d’en Manel Sunyer Mas», Arxiu Històric de la Ciutat – Ajuntament de Viladecans, Viladecans, 2004, 236 pàg.

Viladecans Punt de Trobada

«100 x 100 Punts de Trobada a Viladecans», Viladecans Punt de Trobada, Viladecans, 2016, 172 pàg. Inclou un CD: núm. 1 al 100 del Punt de Trobada, muntatge amb fotografies d’Elio Ramon i secció de «La memòria en imatges» de Jaume Muns.
Comparteix
Opina