Canvi climàtic

pacte alcaldes jose luis atienza
Compromís municipal

A l’Ajuntament de Viladecans tenim un compromís molt clar contra el canvi climàtic, un problema global que també afecta la ciutat. És per això que ens vam adherir, al 2008, a la iniciativa europea del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia, que implica la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i la implantació de nous mecanismes d’adaptació als canvis derivats del canvi climàtic.

Com a conseqüència d’aquesta adhesió, al 2009 el Ple Municipal va aprovar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), per a concretar els compromisos contrets, i al 2016, el Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de Viladecans.

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES)

L’objectiu del Pla és la reducció de les emissions de CO2 en un 20% l’any 2020 respecte de les dades del 2005. Per tal d’assolir aquesta fita, estableix un seguit d’actuacions per a aplicar en els equipaments públics, la gestió dels residus urbans, la gestió de la mobilitat a la ciutat i la promoció de l’estalvi energètic a les llars i comerços.

Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de Viladecans

Identifica els principals riscos que causen els efectes del canvi climàtic en l’àmbit de la nostra ciutat i estableix les mesures que han de donar una resposta cohesionada, coherent, multidisciplinària i global als riscos identificats.

Comparteix
Opina