Centre Municipal de Mediació

centre mediacio veinal viladecans
Resoldre els conflictes

Trobar una solució a un conflicte entre dues parts pot ser difícil en alguns casos. El servei de mediació de Viladecans ofereix a la ciutadania les eines per a resoldre’l de manera satisfactòria i millorar la convivència entre tots. S’aplica un model pacífic, imparcial i confidencial per tal que les persones puguin gestionar els seus conflictes mitjançant el diàleg i altres eines pròpies de la mediació.

Què és la mediació?

Quines situacions es tracten?

Quines són les característiques del servei?

Com funciona?

Activitats de prevenció i formació

Més enllà dels processos propis de mediació, el Centre Municipal de Mediació també està implicat en la promoció dels valors de la convivència i d’una ciutadania activa, cívica i responsable. El seu objectiu és que les persones tinguin eines i habilitats per a gestionar de forma pacífica i dialogada els conflictes, i evitar que s’arribi a situacions més greus. Per això, impulsa accions de sensibilització i formació dirigides a la comunitat educativa, a altres serveis municipals, a entitats socials i a la ciutadania en general, en forma de cursos, tallers o xerrades.

Oficina del Centre Municipal de Mediació

Casal de Barri Montserratina
Plaça de la Constitució, 4
08840 Viladecans

Horari: 
Dimarts i divendres, de 10 a 14 h; dilluns, dimecres i dijous, de 16 a 20 h
Telèfon: 
936 593 496 / 670 051 720
Comparteix
Opina