Control acústic

control acustic sorolls viladecans
Els sons i sorolls a Viladecans

El so que potser a tu no et causa cap molèstia per a una altra persona pot ser un soroll, que pertorba la seva tranquil·litat i li provoca malestar. La percepció auditiva és subjectiva i pot dependre de factors com l’estat d'ànim i de salut, l’hora del dia o l’edat, però quan esdevé una molèstia per a un conjunt important de la població es fa evident que hi ha una contaminació acústica.

La nostra ciutat, com totes les altres, té un paisatge sonor marcat per l’activitat que s’hi desenvolupa: les persones, el trànsit de vehicles, els animals, l’activitat empresarial, les activitats d’oci…

En els darrers anys, però, la sensibilitat ciutadana davant del soroll ha anat en augment i, per això, des de l’Ajuntament ens hem compromès a millorar la qualitat acústica de la nostra ciutat mitjançant la realització d’un ampli ventall d’actuacions per a fer front a les fonts de caràcter puntual i localitzat tant com al soroll ambiental més generalitzat.

Les eines municipals per al control acústic

Els mapes de capacitat acústica estableixen la zonificació acústica del territori i els valors límit d’immissió d’acord amb les zones de sensibilitat acústica; és a dir, fixen els objectius de qualitat acústica per a cada zona en tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit.

 

Els Mapes Estratègics de Soroll (MES) són mapes per a avaluar globalment l’exposició de la població al soroll produït per diferents fonts en una zona determinada, i serveixen de base per a elaborar els plans d’acció. Els MES són una figura bàsica de suport a la gestió del soroll introduïda per la Directiva europea 2002/49/CE.

Cada cinc anys elaborem els mapes estratègics de soroll, que posem a disposició de tota la ciutadania. Els mapes fan constar la situació acústica existent segons els índexs de soroll i el nombre estimat de persones situades en una zona exposada al soroll. Viladecans, juntament amb Gavà i Sant Boi, forma l’aglomeració Baix Llobregat II.

 

Els Plans d’Acció són instruments de gestió ambiental per a la preservació, la recuperació i la millora de la qualitat acústica del territori. Els plans s’elaboren a partir dels Mapes Estratègics de Soroll, i és per això que nosaltres l’hem elaborat conjuntament amb Gavà i Sant Boi.

Objectius del Pla d’Acció:

 • Afrontar globalment les qüestions que fan referència a la contaminació acústica en les zones corresponents.

 • Determinar les accions prioritàries que cal realitzar en el cas que se superin els valors límit d’emissió i immissió i s’incompleixin els objectius de qualitat acústica.

 • Protegir les zones tranquil·les en les aglomeracions i a camp obert contra l’augment de la contaminació acústica. Determinar les actuacions que cal realitzar i el seu calendari d’execució durant un període de cinc anys per al compliment dels objectius establerts en l’apartat anterior.

 

A Viladecans també tenim una ordenança municipal que regula els sorolls i les vibracions.

 

civisme viladecans
Col·labora a reduir els sorolls

Tots som generadors de soroll i, alhora, tots podem contribuir a reduir-lo. Segur que tu també pots posar el teu granet de sorra per a evitar els sorolls que poden afectar la nostra salut i qualitat de vida.

Respecta el descans del veïnat. Adopta el civisme tant a casa com al carrer.

A la llar

 • Respecta els horaris de descans nocturn a l’hora de fer servir electrodomèstics o organitzar esdeveniments socials a casa.

 • Educa el teu animal domèstic perquè els seus sons no ocasionin molèsties.

 • Si fas obres a casa intenta fer el mínim soroll i sempre fora dels horaris de descans.

 • Evita que els aparells sorollosos, com els aires condicionats, molestin el veïnat: col·loca’ls adequadament i mantingues-los en bon estat.

 • Evita els cops de porta o d’altres objectes contra el terra.

 • Modera el volum dels aparells d’àudio, com televisors i cadenes musicals, per no destorbar la tranquil·litat dels veïns.

Al carrer

 • Condueix pacíficament, tot evitant accelerades innecessàries.

 • Fes servir el clàxon només quan sigui del tot justificat.

 • Mantén en bon estat els teus vehicles i controla’n el nivell de soroll del tub d’escapament.

 • Si seus en una terrassa d’un local d’hostaleria, mantén un volum de veu adequat en horari nocturn.
Comparteix
Opina