Descripció i dades globals

Pla de Barris Ponent

L’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya vam impulsar conjuntament el Pla de Millora Integral de Ponent, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones que viuen en els barris d’aquest sector. En total, s’hi ha invertit més de 20 milions d’euros gràcies al fet que el pla està inclòs dins dels ajuts de la Llei de barris de la Generalitat. En un principi, l’actuació es preveia fins al 2011, però, al desembre d’aquell any, el govern català va concedir una pròrroga de dos anys a l’Ajuntament per a executar el Projecte d’Intervenció Integral del sector de Ponent.

Dades globals de les actuacions del Pla de Millora Integral de Ponent

Actuacions previstes

24

Termini

2008-2011

Pressupost

14.971.400 €

Aportació de la Generalitat

7.485.700 €

Aportació de l’Ajuntament

7.485.700 €

Dades de la pròrroga

Actuacions previstes

18

Termini

2012-2013

Pressupost

6.438.876,95 €

Aportació de la Generalitat

3.219.438,47 €

Aportació de l’Ajuntament

3.219.438,47 €

Dades geogràfiques del sector de Ponent


Sector Ponent

Viladecans

Superfície

293.485 m2

20,4 km2

Població

4.680 habitants

61.168 habitants

Habitatges

1.779


Edificis d’habitatges

70


Densitat d’habitatges

59,35 hab/Ha

49,54 hab/Ha

Comparteix
Opina