Imatge institucional

marca ajuntament viladecans
MARCA O IMATGE INSTITUCIONAL

La marca (o imatge bàsica) de l'Ajuntament es composa del símbol (que pren els trets de l'heràldica històrica de l'escut de la ciutat) i del logotip (el nom de la institució amb una tipologia característica).

Utilitzem la versió amb el logotip en 1 línia quan l'apliquem en solitari, mentre que si la utilitzem acompanyada d'altres marques o logotips hem de fer servir el model amb el logotip en 2 línies.

La versió a color és la d'ús comú, excepte quan la marca es mostri en un espai on tot està a una sola tinta: en aquest cas utilitzarem la versió en blanc i negre. La versió en negatiu s'empra quan el fons sigui uniforme negre o de color fosc. Només si en el fons hi ha diversos colors que impossibiliten visualitzar o llegir bé la marca de l'Ajuntament (ja sigui a color o en blanc i negre), es podrà utilitzar un bloc negre amb la imatge en negatiu a sobre.

escut viladecans
El símbol aïllat, una excepció

El símbol (o escut) únicament pot subtituir a la marca o imatge institucional completa en aquells elements comunicatius en què el propi Ajuntament consideri que no és necessari acompanyar-lo del logotip, perquè ja és prou identificatori. Per exemple, en elements de mobiliari públic o elements de merchandising, com pins, en el qual l'espai de que es disposa és molt limitat. Es tracta d'un ús totalment excepcional, que només es pot implementar amb el vist-i-plau del Departament de Comunicació de l'Ajuntament.  

 

marca ajuntament viladecans logotip escut
ALTRES MARQUES CORPORATIVES

L'Ajuntament, a més de la seva imatge institucional, disposa d'altres marques corporatives que permeten oferir un paraigues a diferents serveis segons temàtiques. Així, «Viladecans per l'Èxit Educatiu» és la marca que engloba totes les accions educatives de la ciutat, una prioritat per al Govern Municipal; mentre que «Viadecans&Tu» és la marca social del municipi, que recull totes les accions de compromís ciutadà. També, «Ara, Viladecans més Net» és la imatge dels serveis de neteja i recollida de residus, mentre que «W!ladecans Ciutat Intel·ligent» és la marca associada a totes les accions d'innovació, un dels pilars de la nostra vila. A banda, hi ha una marca de promoció del turisme i del gaudi del lleure, l'oci, el comerç o la restauració al municipi: «Viladecans Experience». 

Comparteix
Opina