Indicadors més destacats

En aquest apartat trobaràs els principals indicadors municipals dels àmbits de la demografia, el territori, el mercat de treball, l’activitat econòmica, el parc de vehicles, la qualitat de vida, el cadastre, la infraestructura pública, l’educació, els serveis socials, la gestió de l’activitat administrativa municipal, els equipaments, la promoció econòmica, la gestió econòmica i el pressupost. Alguns d’ells provenen de fonts internes de l’Ajuntament i d’altres, de fonts externes.

Comparteix
Opina