L’estratègia per a projectar-nos al món

international relations viladecans relacions internacionals projectes europeus premis subvencions unio europea
Presència internacional per a millorar com a ciutat

Viladecans suma una llarga experiència de participació en espais internacionals, fet que mostra el compromís de l’Ajuntament (i els seus diferents equips de govern al llarg del temps) per mantenir la presència internacional del municipi.

La cooperació europea ha estat un els eixos vertebradors de l’acció internacional de Viladecans. L’Ajuntament de Viladecans ha participat activament en projectes i xarxes europees que han aportat al municipi coneixement i finançament addicionals i que han permès a l’Ajuntament aprofundir la seva feina en àmbits clau com el medi ambient i l’eficiència energètica, l’emprenedoria, la igualtat d’oportunitats, la joventut, l’educació i la immigració.

Algunes de les activitats més destacades de la participació de l’Ajuntament de Viladecans en l’àmbit internacional són:

  • La signatura del Pacte d’Alcaldes (Convenant of Mayors) per una energia sostenible en contra del canvi climàtic i Alcaldes per a l’Adaptació (Mayors Adapt)

  • La participació en xarxes internacionals i la integració en xarxes de ciutats (Unesco Lifelong Learning Cities)

  • La participació en més de 30 projectes europeus transnacionals (a més dels projectes finançats pel FEDER, FSE o Fons de Cohesió)

  • Els vincles i col·laboracions amb ciutats europees

La projecció internacional de Viladecans aporta al municipi un conjunt de beneficis importants:

  • Aprenentatges: Permet compartir problemes comuns per donar resposta a reptes comuns i permet conèixer les experiències dutes a termes en altres territoris que poden ser útils o d’inspiració per a la nostra ciutat.

  • Pràctiques innovadores: Permet invertir en innovació i treballar conjuntament amb socis d’altres àmbits (empresa, món de la recerca i innovació) per desenvolupar projectes pilot i estratègies i maneres de fer innovadores.

  • Visibilitat: Augmenta la projecció internacional de la ciutat.

  • Nous socis: Permet establir vincles amb socis internacionals clau més enllà de la durada del projecte.

L’Ajuntament de Viladecans està treballant actualment en la sistematització i consolidació de les seves accions amb l’elaboració d’eines per a la projecció internacional:

  • el Pla de Projecció Internacional

  • el Pla d’Ambaixadors

Àrea de Relacions Internacionals

Carrer Major, 41 (2on pis)

08840 Viladecans

Horari: 
De dilluns a divendres de 9 a 16 h
Telèfon: 
936 351 800 (ext. 8551)
Comparteix
Opina