Maduració del projecte

Si estàs pensant a impulsar un nou projecte empresarial t’ajudem a resoldre totes les preguntes que et plantegis. Aquí t’expliquem quines són les claus que has de tenir en compte per convertir la teva idea de negoci en una realitat.

emprendre negoci consells viladecans
De la idea a l’empresa

Si estàs en la fase de recerca d’una idea empresarial, de concretar-la i d’analitzar-ne la viabilitat, estàs en el procés de maduració del projecte. Aquí, el més important és tenir una idea de negoci, que serà el seu fet diferencial, i madurar-la, avaluar-la i millorar-la. Per fer-ho, pots realitzar el test IDEA, que amb només unes preguntes et permetrà saber el moment d’estat de maduresa del projecte.

La idea empresarial és l’element prioritari i essencial per a posar en marxa una activitat. La idea es refereix a un producte o un servei nou, que pot sorgir de l’observació dels canvis socials . No cal que sigui una idea molt innovadora; les empreses que no aporten res de nou també subsisteixen al mercat.

D’on sorgeixen les idees?

Si ets emprenedor, abans de crear la teva pròpia empresa has d’analitzar detingudament si una idea de negoci es pot arribar a convertir en projecte empresarial. Per tenir una idea, has de detectar les oportunitats de negoci, estar molt atent al mercat i tenir en compte aquestes tres condicions bàsiques per a analitzar la previabilitat d’un projecte:

 • Capacitat emprenedora: És la presència d’aptituds (habilitats i coneixements) i actituds del futur empresari.

 • Demanda suficient: Cal estudiar si el mercat necessita aquella idea, si hi ha clients potencials.

 • Recursos necessaris: Cal pensar en els recursos humans, tècnics i econòmics disponibles.

I com es generen les idees empresarials? A partir de tres circumstàncies:

 • Una situació: pot ser l’experiència laboral prèvia, els canvis perceptibles a l’entorn o informacions personals

 • Una manera determinada: per còpia o importació d’una altra idea, ideant un nou sistema o aprofitant habilitats pròpies

 • Per aconseguir un propòsit: els més concrets són satisfer una necessitat, fer les coses millor que els altres, produir o vendre de manera diferent o ocupar un nínxol de mercat petit, específic o desatès

Quines són les claus d’èxit d’una idea empresarial?

Una de les condicions que garanteix l’èxit d’una empresa és la capacitat de la persona emprenedora d’entendre com el seu possible client valora el que se li ofereix. En general s’estableixen tres condicions per a l’èxit empresarial:

 • Conèixer tots els beneficis i costos que té per al client la compra d’un producte o servei

 • Aportar valor al client: cal saber quan pesa cada element de la balança de valor que fa el client, per ajustar-se al que és més valorat

 • Que hi hagi prou clients que valorin allò que l’empresa els ofereix

Per a avaluar la viabilitat tècnica i econòmica d’un projecte la millor eina és el pla d’empresa. Però també cal tenir en compte la capacitat tècnica i empresarial, que es poden analitzar amb una petita «auditoria» prèvia que doni pistes de la viabilitat i consistència. I què cal estudiar?

 • El concepte de producte, servei o negoci: que allò que s’ofereix tingui un concepte ben definit i no sigui ambigu

 • L’estratègia comercial: un concepte ben definit permet tenir una estratègia clara i coherent

 • El punt mort: és el volum de vendes al qual cal arribar per cobrir els costos. Si no hi ha mercat suficient per a arribar al punt mort la idea no és viable.

Comparteix
Opina