Obres a l'espai públic
estem treballant per millorar la ciutat