Oficina Local d’Habitatge

oficina habitatge viladecans tramits gestions perdua desnonaments deutes banc alquiler alzamiento vivienda piso pis desahucio
UN SERVEI INTREGAL D'ATENCIÓ

Aquest és el teu referent local en temes d’habitatge. En un sol punt, i de manera gratuïta, t’oferim informació, orientació, assessorament i suport en les gestions i tràmits relacionats amb l’habitatge. A l’Oficina Local d’Habitatge, com a servei municipal que desenvolupa les polítiques locals en matèria d’habitatge, també ens ocupem de fer més accessible l’accés a l’habitatge dinamitzant el mercat de lloguer; d’orientar la ciutadania per a evitar la pèrdua del seu habitatge; de fomentar la conservació i la rehabilitació dels edificis, i de gestionar la millora de la convivència en les comunitats de veïns.

Els 4 eixos de treball
 • Borsa de mediació de lloguer d’habitatges: acompanyament a propietaris i llogaters en el procés de lloguer d’un habitatge

 • Borsa de Lloguer Social d’habitatges: conveni de col·laboració amb entitats i organitzacions socials per a proporcionar l’accés a l’habitatge a famílies amb problemes d’exclusió residencial

 • Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial (RSHPO)

 • Processos d’adjudicació d’HPO

 • Ajuts al pagament del lloguer: gestió d’ajuts per al pagament de l’habitatge en el marc dels programes socials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

 • Prestacions econòmiques d’urgència especial: gestió de les diverses línies de prestacions d’urgència especial

 • Atenció social en temes d’habitatge: seguiment social al llarg de tot el procés i en coordinació amb la resta de professionals de serveis socials. Inclou la tramitació d’ajuts i emissió dels informes socials en matèria d’habitatge.

 • Servei d’Intermediació per al Deute Hipotecari (SIDH): conveni de col·laboració amb la Diputació per a proporcionar orientació i assessorament a persones amb problemes de deutes hipotecaris

 • Tramitació de cèdules d’habitabilitat: informació i tramitació de la cèdula d’habitabilitat de 1a i 2a ocupació a l’Agència Catalana de l’Habitatge

 • Rehabilitació d’edificis i habitatges: informació, gestió i tramitació d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis o habitatges i la instal·lació d’ascensors

 • Edificis en situació de risc: informació sobre edificis amb ordre d’execució per part de l’Ajuntament o informació per a resoldre deficiències dels edificis per iniciativa pròpia dels veïns/es

Servei de suport a les comunitats de veïns: orientació i assessorament a les comunitats de veïns amb l’objectiu de millorar-hi la convivència

Oficina Local d’Habitatge de Viladecans

C. Santiago Rusiñol. baixos 8
08840 Viladecans

Horari: 
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts i dijous, de 16 a 18.30 h
Telèfon: 
936 594 156 / Fax: 936 379 486
Comparteix
Opina