Oficina Municipal d’Informació al Consumidor

oficina consum informacio consumidor queixas quejas consumo
T'ajudem a fer valer els teus drets

A l’Ajuntament informem i assessorem la ciutadania per a fer valer els nostres drets de consum a través de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC). Aquest servei, a més d’informar sobre els drets i la normativa vigent, s’encarrega de la tramitació de queixes, denúncies i reclamacions, a partir d’una mediació —gratuïta i en català o castellà— per a resoldre les controvèrsies entre consumidors i establiments. El mediador és el tècnic de Consum de l’Ajuntament, José Sarmiento.


Les normes del procediment de mediació i l’acreditació de l’Ajuntament per a fer-la estan regulades pel Decret 98/2014, del 8 de juliol. Tot i acudir a l’OMIC, la persona usuària té la llibertat de sol·licitar un assessorament independent per part d’un lletrat o assessor jurídic, o ser representada per un tercer, en qualsevol moment del procediment.

L’OMIC té competències per a fer mediacions amb empreses i comerços d’àmbits diversos

Cal justificar la relació contractual amb l’empresa i entregar l’escrit de reclamació prèvia a la companyia

Només s’admeten les sol·licituds de mediació subjectes a la normativa

Com tramitar una reclamació davant l’OMIC

A Catalunya, les empreses que presten serveis bàsics, com ara subministraments, transports, mitjans audiovisuals, comunicacions, assistencials i sanitaris, financers i assegurances, han de:

  • posar a disposició un servei telefònic gratuït per a comunicar la reclamació

  • facilitar una adreça física a Catalunya perquè el consumidor pugui ser-hi atès de  manera directa sobre qualsevol queixa o  reclamació

  • no deixar de prestar el servei de tracte continuat, com el telèfon, l’aigua, la llum o el gas, per l’impagament d’una factura si el client ja ha presentat una reclamació a l’empresa

Si vols fer una reclamació o queixa és indispensable que en primer lloc es faci davant l’empresa o establiment. Demana allà un full de queixa/reclamació/denúncia per deixar-ne constància escrita. Estan obligats a tenir-ne, però si no en tenen pots venir a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) i te’n facilitarem un model en blanc.

Quan hagis omplert el full de reclamació, te n’has de quedar l’«Exemplar per a la persona consumidora» i entregar l’«Exemplar per a l’establiment» a l’empresari o empresària, que ha de deixar constància de la presentació amb un segell o la seva signatura a la teva còpia.

L’establiment t’haurà de respondre en un termini màxim d’un mes.

Si l’empresa o l’establiment no t’ha donat una resposta en el termini màxim d’un mes, o la seva resposta no satisfà els drets que consideres lesionats en la teva reclamació, pots sol·licitar la mediació de l’OMIC. Ho hauràs de fer presentant una instància a l’oficina d’atenció ciutadana Viladecans Informació.

Si, per contra, només vols assessorament sobre els teus drets i deures com a consumidor demana’ns cita prèvia per telèfon: de dilluns a dijous, de 9 a 21 h, o divendres, de 9 a 19 h.

OMIC

C. d’Àngel Guimerà, 2 (Torre del Baró)
08840 Viladecans

Horari: 
De dilluns a dijous, de 9 a 21 h, i divendres, de 9 a 19 h
Telèfon: 
936 351 900
Comparteix
Opina