Participació en xarxes internacionals

Altaveu de promoció a l’exterior

La presència de Viladecans en xarxes internacionals dota la ciutat d’un altaveu per a promocionar-se a l’exterior i aporta els beneficis de l’aprenentatge compartit, que reverteix en el desenvolupament de la ciutat i els seus habitants.

Les xarxes més importants en què participem són les següents:

Urban Development Network

Es tracta d’una xarxa formada per més de 500 ciutats i àrees urbanes de la Unió Europea responsables de la implementació d’accions integrades en estratègies de desenvolupament urbà sostenible finançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el període 2014-2020.

UNESCO Global Network of Learning Cities

La Xarxa Mundial de Ciutats d’Aprenentatge de la UNESCO és una xarxa internacional dedicada a treballar en les polítiques educatives i la millora de les seves pràctiques. La xarxa dona suport i millora el diàleg i l’aprenentatge mutu entre ciutats membres, l’establiment de vincles, la promoció d’associacions i el desenvolupament de capacitats.

Comparteix
Opina