Pla de protecció de l’àmbit forestal

Conservem la muntanya

El Pla Especial de Protecció de l’Àmbit Forestal és el document que garanteix la correcta conservació de la muntanya. I com es pot dur a terme? Vetllant per la compatibilitat dels sistemes naturals i la biodiversitat amb altres usos socials i de lleure. El Pla regula els usos i activitats que es poden desenvolupar en cada àmbit de l’espai forestal.

L’Ajuntament és l’òrgan gestor de l’espai i el responsable de posar-se d’acord amb els propietaris per impulsar les actuacions que s’hi han de dur a terme per mantenir la muntanya en un bon estat de conservació.

Tres àrees diferenciades en el pla

Hi dominen les espècies arbòries, arbustives o herbàcies i és prioritari conservar-hi el paisatge del bosc. És l’àmbit majoritari del Pla i ocupa 147,09 hectàrees.

És l’àmbit de les lleres dels torrents i el que necessita una màxima protecció. Ocupa unes 15,95 hectàrees.

Té 9,42 hectàrees de manera discontínua i vol mantenir les activitats més tradicionals que s’hi han desenvolupat sempre, com el conreu en explotacions familiars.

Comparteix
Opina