Plans d’ocupació municipals

plans ocupacio ajuntament viladecans lloc feina temporal aturat aturada desempleados empleo
Oportunitat per al retorn al mercat de treball

Els plans d’ocupació són programes que posem en marxa des de l’Ajuntament per promoure la contractació temporal de persones que esteu en situació d’atur. A més d’obtenir uns ingressos per la vostra dedicació, us oferim la possibilitat de seguir desenvolupant les vostres competències professionals i ampliar els vostres coneixements, amb l’objectiu de millorar el currículum per afavorir la vostra inserció laboral en el mercat de treball més endavant.

L’esforç que fa la ciutat donant-vos aquesta oportunitat vosaltres el retorneu amb la vostra feina, que repercuteix en accions en benefici de la ciutat a través de tasques administratives, serveis comunitaris o la millora d’equipaments i de l’espai públic.

La selecció es realitza a través de convocatòries públiques periòdiques, subvencionades per diferents administracions. Pots consultar la informació sobre els diversos processos selectius a través de la seu electrònica del web municipal.

Consulta els darrers plans d’ocupació convocats

PLA DE XOC DE MUNICIPAL

Convocatòria de 8 contractacions temporals per part de l'Ajuntament de Viladecans, corresponent al Programa de Foment de l'Ocupació "INSERTA’T", en el marc del Pla de Xoc Municipal, per a persones en situació d'atur:

 • 1 Oficial 2a jardineria
 • 1 Oficial 2a manteniment
 • 6 Peons de manteniment i jardineria

Requisits per presentar la sol·licitud:

 • Estar en situació d’atur en el moment de presentació de sol·licituds
 • Estar inscrit/a com a demandant d’ocupació no ocupat/da (DONO) als Serveis Públics d’Ocupació i haver exhaurit la prestació contributiva en la data límit de presentació de les sol·licituds.
 • No haver estat contract/da dins del marc de Programes públics d’ocupació, durant els darrers 24 mesos, comptats a partir de la data d’aprovació de la present convocatòria. Em computaran exclusivament els contractes d’una durada mínima de 6 mesos.
 • No patir cap malaltia o discapacitat física o psíquica que impedeixi el desenvolupament de les funcions corresponents a categoria que s’opta.
 • Acceptar l’assistència a formacions i tutories durant el període de contractació, proposades pel Servei d’Ocupació de l’Ajuntament.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de gener. 

 

PROGRAMA ENFEINA'T

Convocatòria de 9 contractacions temporals de l'Ajuntament de Viladecans corresponent a Plans d'Ocupació del Progama “ENFEINA'T” del SOC, per a persones en situació d’atur:

 • 1 Educador/a-Monitor/a
 • 1 Tècnic/a de desenvolupament de webs i apps corportatives
 • 2 Tècnics/ques de formació i ocupació
 • 5 Administratius/ves

Les persones interessades han de consultar els requisits i presentar sol·licitud a l'Oficina del SOC de Viladecans: c/ Pompeu Fabra s/n.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza l'1 de febrer.

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ

Convocatòria de 26 contractacions temporals per part de l'Ajuntament de Viladecans, corresponent al Programa Treball i Formació del SOC, per a persones en situació d’atur:

 • 17 Auxiliars administratius/ves
 • 2 Treballadors/es familiars
 • 6 Peons
 • 1 Tècnic/a coordinador/a

Les persones interessades han de consultar els requisits i presentar sol·licitud a la Oficina del SOC de Viladecans: C/ Pompeu Fabra s/n.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 18 de gener.

 

Programa Complementari de Foment de l'Ocupació Local 2017-2018​

Programa de contractacions temporals de mesos per part de l'Ajuntament de Viladecans en el marc del pla 'Xarxa de Governs Locals 2016-2019'  de la Diputació de Barcelona. S'ofereixen 41 llocs dividits en els següents perfils professionals: 

 • 12 Peons de jardineria/forestals
 • 4 Oficials/es 2a jardineria/forestals
 • 2 Conserges
 • 5 Auxiliars informadors/es
 • 6 Monitors/es dinamitzadors/es
 • 5 Auxiliars administratius/ves
 • 1 Mestre/a
 • 5 Tècnics/ques mig de projectes ocupacionals
 • 1 Tècnic/a prospectors d'empreses

Per a poder optar als llocs de treball, cal complir els següents requisits:

 • Estar en situació d'atur en el moment de presentació de la sol·licitud.
 • Estar inscrit com a demandant d'ocupació no ocupat.
 • No haver estar contractat en el marc de Programes públics d'ocupació en els darrers 24 mesos.
 • No patir cap malaltia ni discapacitat física o psíquica que impedeixi el desenvolupament de les funcions corresponents a la categoria que s'opta.
 • Acceptar l'assistència a formacions i tutories durant el període de contractació, proposades pel Servei d'Ocupació de l'Ajuntament. 

El termini de presentació de sol·licituds és del 13 de setembre fins al 2 d'octubre. 

 

Garantia Juvenil

Programa de contractió en pràctiques de joves menors de 30 anys per part de l'Ajuntament de Viladecans en el marc del Programa de Garantia Juvenil:

· 2 Tècnic/a Auxiliar Administratiu/va
· 1 Tècnic/a Auxiliar en Comunicació Publicitària
· 1 Tècnic/a Auxiliar en Animació Sociocultural
· 1 Tècnic/a Auxiliar Informàtic en Administració de Sistemes

Per consultar els requisits i presentar sol·licitud, t'has de dirigir a l'Oficina del SOC de Viladecans, C/ Pompeu Fabra s/n.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 23 de novembre.

Treball als Barris  

Programa de contractacions relacionat amb els Plans de Millora de Barris impulsats per la Generalitat de Catalunya amb el suport de l'Ajuntament. Els participants han de ser, preferentment, dels barris incorporats als plans de barri de Montserratina i de Ponent.

Durant sis mesos es van formalitzar 38 contractacions de perfils diversos: oficial de paleta i jardineria, oficial de fusteria, peó de manteniment i auxiliar de tasques administratives.

Pla de Suport a les Polítiques Socials Municipals

Programa de contractacions subvencionat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Els participants poden ser de qualsevol barri de Viladecans.

Durant l’any 2016 es van formalitzar 17 contractacions d’entre sis i dotze mesos, de perfils diversos: oficial de paleta i jardineria, oficial de fusteria, peó de manteniment, oficial d'electricitat, auxiliar de tasques administratives, tècnic d'emprenedoria i tècnic de formació i ocupació.

 

Pla de Xoc Municipal

Programa de contractacions finançat amb recursos propis dins del Pla de Xoc per l’Ocupació. 

Durant l’any 2016 es van formalitzar 32 contractacions de sis mesos i de perfils diversos: oficial de paleta i jardineria, oficial de fusteria, peó de manteniment, auxiliar de tasques administratives, conserge i tècnic de formació i ocupació.

 

Programa complementari de foment de l’ocupació i suport a la integració social

Programa de contractacions finançat per la Diputació de Barcelona 

Durant l’any 2016 es van formalitzar 32 contractacions de sis mesos i de perfils diversos: oficial tècnic d'ocupació, oficial de jardineria, oficial de paleta, oficial d’electricitat, oficial de pintura, educador/a social, treballador/a social, auxiliar de tasques administratives, auxiliar d’informació i tècnic especialista en energies.

 

Garantia  Juvenil

L’Ajuntament ofereix un contracte de sis mesos a  joves de Viladecans menors de 30 anys amb formació universitària, cicles de grau superior o certificats de professionalitat. Aquest programa compta amb el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya.

Durant l’any 2016 es van formalitzar 7 contractacions.

Comparteix
Opina