Població

Onomàstica

Inclou informació sobre densitat, evolució i piràmides de població.

Projeccions de població

Fa una projecció de la població de Viladecans al 2026.

Mobilitat i població estacional

Inclou informació sobre la mobilitat de la població per raons d’estudi i...

Origen de la població

Inclou informació sobre el lloc de naixement i la nacionalitat de la...

Migracions

Inclou informació sobre el moviment migratori a Viladecans (immigracions i...

Naixements i defuncions

Inclou informació sobre parts, naixements i defuncions.

Llars, famílies i matrimonis

Inclou informació sobre les unitats de convivència, els matrimonis i els canvis de domicili dins el municipi.

Evolució i estructura de la població

Inclou informació sobre densitat, evolució i piràmides de població.