Registre d’entitats

Mostra d'entitats fira sant isidre viladecans registre entitats nova entitat
Tota la informació de les entitats

Si busques informació de les entitats existents a la ciutat, els seus objectius i la seva representativitat, el lloc adequat és el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes (RMEC). Tenir-les llistades permet a l’Ajuntament impulsar polítiques municipals de foment del teixit associatiu més ajustades a les necessitats reals. A més, el RMEC també permet crear un directori d’entitats i associacions a disposició de la ciutadania, que pot consultar-ne les dades de contacte.

Al Registre consten les següents dades:

 • el nom de l’entitat
 • els estatuts
 • el CIF
 • el número d’inscripció a aquest registre i els altres
 • la composició de la Junta Directiva
 • la seu social
 • el programa d’activitats
 • el pressupost anual
 • el nombre d’associats

Qui s’hi pot inscriure?

Totes aquelles entitats amb seu a Viladecans i sense ànim de lucre que tinguin com a objectiu la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns i veïnes del municipi i que estiguin legalment constituïdes.

Quins beneficis suposa la inclusió al Registre?

Les entitats podran tenir accés als recursos municipals destinats al foment i suport del moviment associatiu, sempre que mantinguin les seves dades actualitzades.

Com inscriure’s al Registre?

Cal fer-hi la sol·licitud a través d’una instància acompanyada de la documentació requerida, que cal presentar al Registre General de l’Ajuntament. Des del consistori notificarem a l’entitat la inscripció, denegació o, si s’escau, el requeriment de documentació.

Drets i deures de les entitats
 • Cada mes de gener, les entitats inscrites al Registre hauran de notificar el pressupost anual i el programa d’activitats, a més del certificat de socis i sòcies de l’entitat.
 • Han de notificar les modificacions de la Junta Directiva, seu social o estatuts com a màxim un mes després d’haver fet el canvi, així com mantenir al dia les dades públiques de contacte (telèfon, correu electrònic, lloc web).
 • També han de mantenir aquestes dades actualitzades al registre superior corresponent.

 

 • A rebre ajuts econòmics i a utilitzar els mitjans públics municipals per a dur a terme activitats d’interès per a la ciutat, amb les limitacions i els requisits corresponents.
 • A utilitzar els serveis d’assessorament, promoció, formació i altres de similars que des de l’Ajuntament posem a disposició de les entitats ciutadanes.
 • A tot allò que reconeix el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que recull el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
 • Al que estableix el Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Viladecans.

Per a més informació i assessorament us podeu adreçar al Servei d’Acció Comunitària (936 351 802) o a l’Ateneu d’Entitats Pablo Picasso (936 591 456).

Comparteix
Opina