W!ladecans, ciutat intel·ligent

A Viladecans, el futur comença a ser una realitat avui. Hem apostat per convertir-nos en una ciutat intel·ligent, sobretot amb el suport que ens poden brindar les tecnologies; una ciutat que utilitzi les eines més avançades per a afavorir el progrés educatiu, social i econòmic. I això vol dir ajudar-te perquè en el teu dia a dia les coses siguin més fàcils i tinguis accés als recursos digitals més moderns.

D’una banda, hem potenciat l’esperit digital de la ciutat amb els punts d’accés a Internet a l’espai públic (W!FI) i fent arribar cada vegada a més llars la fibra òptica a través de la xarxa municipal W!CABLE. Aquesta també ha arribat ja a les escoles, que estem convertint en un ecosistema innovador amb la voluntat d’aconseguir centres intel·ligents (smart schools), com ja hem assolit de manera integral a l’Escola Enxaneta, la qual està dotada amb pissarres digitals interactives amb les quals l’alumnat pot aprendre de forma intel·ligent i a una velocitat de 100 MB. I, si parlem d’aprendre, no hem d’oblidar les noves formes d’introduir la tecnologia a la gent gran, com les parelles digitals d’AWI.NET.

Però la tecnologia també ens l’apliquem dins el mateix Ajuntament, per impulsar projectes innovadors que facin cada dia una mica més fàcil la vida de les persones en àmbits tan diversos com la mobilitat o la salut.

Comparteix
Opina