EDUCACIÓ PER A LA MOBILITAT SEGURA: la influenciabilitat. Un risc afegit.

Nivell educatiu
5è de primària
Descripció

No sempre el que veiem o escoltem està d’acord amb el que nosaltres pensem o sentim. És important exercitar la percepció de la diferència, no tenir la tendència a creure cegament el que ens diuen o ens mostren; a no renunciar al dret a opinar de forma diferent. 
Els nens i nenes pre-adolescents, comencen a presentar la necessitat d’estimació per part del grup, ja que en aquestes edats un referent important són els amics. Es per això que els nois/es corren el risc, tot i percebre’n el risc del carrer de diferent manera, d’acabar fent accions reaccionant a la pressió de grup, per tal de cercar l’aprovació dels altres. 
- 1 sessió a l’escola de 120 minuts (aproximadament) amb el material específic (aquesta sessió haurà de fer-se el mateix dia i de forma continuada). 
- 1 sessió al Parc Infantil de Trànsit durant tot un matí. 
A càrrec de: 
-Servei d'Educació per a la mobilitat segura de la Policia Local 
-Dept. d'Educació de l'Ajuntament 
 

Objectius

- Establir relacions de confiança entre els nens i els Agents. 
- Identificar i adonar-se de les situacions en què es senti influït pels factors externs i el portin a prendre decisions que comportin un risc en la seva mobilitat: els grups d’influència, la família, l’escola i els amics. 
- Conseguir habilitats per diferenciar la seva opinió de la dels altres. 
- Poder comparar la percepció del risc amb la dels altres companys mitjançant: mantenint una actitud crítica en relació a les seves opinions i les dels altres 
- Apredre a comunicar el que senten, volen o pensen, així com a escoltar els altres 
- Acceptar les diferències d’opinió entre persones com un aspecte dins la normalitat. 
- Veure i ser vist, importància dels espais compartits entre els vehicles i els vianants (carretera, via urbana), zones per travessar amb menys risc. 
- Aprendre la senyalització: temps que dona el semàfor per travessar, senyals de trànsit (direcció obligatòria, girs prohibits, sentit giratori, senyals de perill, i molt especialment, STOP, cediu el pas, entrada prohibida i el semàfor), senyalització de les maniobres quan es circula amb la bici, senyals dels Agents: parar i via lliure (AQUEST TREBALL ES DESENVOLUPA AL PIT). 
- Aprendre la utilització correcta dels diferents elements de la bicicleta. (AQUEST TREBALL ES DESENVOLUPA AL PIT). 
- Seguretat passiva: el cinturó, el casc, sistemes de retenció infantil.
 

Observacions

Per poder dur a terme correctament la sessió al centre escolar, tots aquells centres que no disposin a l'aula habitual de pissarra digital, hauran de facilitar als monitors d'educació per a la mobilitat segura, una aula amb aquestes característiques, o bé un projector i un ordinador amb reproductor de DVD. 
Els sol•licitants de l'activitat han de fer arribar el més aviat possible als monitors d'educació per a la mobilitat segura, un llistat amb els noms dels alumnes participants.
 

Dates de l'activitat
De setembre a gener. (UNA ÚNICA SOL•LICITUD PER CADA GRUP)
Destinataris
5è de primària
Lloc / Centres
Al centre educatiu i al parc infantil de trànsit
N. assistents / places
1 grup/classe per dia
Indicadors d'avaluació
- Nombre de participants - Nombre d’escoles - Grau de satisfacció dels docents
Objectius del Pla de Millora de l'Èxit Educatiu relacionat amb l'activitat
Assolir nivells educatius satisfactoris amb la millora substancial de les actuals taxes d´èxit escolar i d´aprofitament de les oportunitats de desenvolupament personal i social, dins i fora del sistema escolar:
No
Treballar per assegurar i ampliar les oportunitats educatives, sense discriminacions, dins i fora del sistema escolar (equitat) i al llarg de la vida:
No
Treballar per un canvi de paradigma educatiu, de model establert, i substituir-lo per un en què la innovació sigui la norma per incrementar la seva adaptació a l´entorn i a la seva complexitat:
No
Millorar la cohesió social, avançant en l´escolarització equilibrada amb la col·laboració de tota la comunitat educativa:
No
A càrrec de
Servei d'eduació per a la mobilitat segura de la policia local: Agent 177, Agent 284 (936 373 322 ext. 8135 ó 8136 / educacio.viaria@viladecans.cat)
Organitzador
Servei d'eduació per a la mobilitat segura de la policia local: Agent 177, Agent 284 (936 373 322 ext. 8135 ó 8136 / educacio.viaria@viladecans.cat)
Inscripció
Per realitzar la inscripció cal iniciar sessió.