Consulta en línia de documents històrics

Consulta en línia el conjunt de mapes del municipi elaborats entre els anys 1852 i 1933.
Consulta en línia les actes digitalitzades del Ple de l’Ajuntament des del 1837, així com les del Consell General de la Universitat de Viladecans de 1626 i 1689.
Consulta en línia les actes d'aquest òrgan col·legiat executiu anteriors al 1967.
Consulta en línia els Padrons Municipals des de l'any 1830 fins al 1966.
Consulta en línia aquells documents que ens parlen de la propietat de les terres i dels béns immobles dels propietaris veïns o forasters.