Emergència i ajuda humanitària

En catàstrofes com guerres o desastres naturals les actuacions d’ajuda d’emergència per a cobrir les necessitats bàsiques són imprescindibles. I a l’Ajuntament de Viladecans hi som sensibles i hi responem destinant recursos a entitats i ONG amb experiència en aquest camp i capacitat de resposta ràpida. De fet, cada any reservem el 10 % dels diners que dediquem a la cooperació internacional per a aquest possible destí.

Malgrat l’aportació de recursos, també és important denunciar les causes estructurals que originen les catàstrofes o n’amplifiquen l’abast. Als països empobrits, sovint es combinen fenòmens naturals inevitables amb riscos i situacions de vulnerabilitat que han estat creats per models i polítiques de desenvolupament determinats que sí que es podrien canviar. Els efectes d’un desastre natural són directament proporcionals a la societat que els pateix. A més pobresa, més vulnerabilitat; com més vulnerabilitat, més riscos, i a més riscos, més catastròfics són els efectes.

Comparteix
Opina