Què és i com funciona

open data dades obertes viladecans coneixement
DADES MUNICIPALS AL TEU ABAST

Les dades que gestionem i utilitzem des de l’Administració i que tenen caràcter obert estan a la teva disposició. Des de l’Ajuntament les compartim a través del portal «Open Data» (‘Dades Obertes’) en formats fàcils de reutilitzar. Qualsevol ciutadà o empresa podeu analitzar, reutilitzar i redistribuir aquestes dades, el que pot facilitar l’impuls d’estudis o de nous serveis econòmics i generar riquesa mitjançant una gestió intel·ligent dels recursos. A més, millora el vessant de transparència i govern obert de l’Ajuntament.

El portal «Open Data» de Viladecans ofereix diversos conjunts de dades (data sets) obertes categoritzades en diversos catàlegs. Les dades en brut s’organitzen en «data sets» per a ser més fàcilment indexades i localitzades. Per això, s’utilitzen camps que defineixen el grup de dades com la descripció, la freqüència d’actualització, el format o la llicència d’ús, entre d’altres.

Decàleg de la filosofia de les «Dades Obertes»

Cal obrir totes les dades de caràcter públic (excepte les que estan subjectes a restriccions de privacitat, seguretat o drets d’autor). L’Administració no pot posar cap trava més per a decidir quines dades són pertinents de publicar.

Cal publicar les dades tal com estan en el seu origen, sense processar i mantenint els màxims detalls possibles, és a dir, les dades en brut.

Les dades han de ser posades a disposició dels usuaris amb la freqüència necessària perquè no perdin el seu valor i siguin precises i actuals.

Cal fer accessibles les dades al màxim nombre d’usuaris possible. No ha d’existir cap restricció per a tots aquells que vulguin fer ús de les dades ni en el propòsit d’ús.

Les dades han d’estar estructurades perquè puguin ser processades de manera automàtica per un ordinador. Aquesta és una condició molt important per a poder reutilitzar-les.

Les dades han d’estar disponibles per a tothom, sense necessitat d’identificar-se prèviament.

Els formats de les dades no poden tenir propietaris, ni dependre d’una entitat o d’una eina propietària d’una entitat. Com a exemple, un format obert seria CSV o XML, en comptes de formats propietaris com Word o Excel.

Les dades han de ser d’ús 100 % lliure per als usuaris. Han d’estar lliures de drets, patents, copyright i no estar subjectes a drets de privacitat, seguretat o privilegis que puguin estar reglats per altres normes.

Accedeix al portal «OpenData» de Viladecans
Comparteix
Opina