Tractament de plagues

Des de l’Ajuntament realitzem diferents tractaments de plagues en l’espai públic i en els edificis públics municipals:

  • Desratització (rosegadors)

  • Paneroles

  • Vespes

  • Formigues

  • Puces

Per dur a terme l’actuació, seguim els criteris del control integrat de plagues, que consisteixen en la millora de les condicions higièniques, la utilització de mètodes d’exclusió de la plaga, la manipulació de l’hàbitat i l’adopció d’estratègies de conscienciació de la població per a evitar les conductes que poden contribuir a la proliferació de la plaga.

Si cal, també seleccionem els plaguicides específics amb la mínima toxicitat i el mínim impacte sobre el medi ambient.

Què has de fer si detectes una plaga?

Posa’t en contacte amb l’Ajuntament perquè els serveis tècnics puguin atendre la incidència.

Viladecans Informació

Plaça d’Europa, 7
08840 Viladecans

Horari: 
De dilluns a divendres de 9 a 14 h i dimarts i dijous de 16.30 a 18.30 h (excepte juliol, agost i setembre)
Telèfon: 
936 351 900
Comparteix
Opina