Sobre els programes de cooperació

En l’àmbit de la solidaritat, hi ha tres valors amb els quals estem compromesos a l’Ajuntament de Viladecans: la llibertat, la justícia global i la solidaritat internacional. I aquesta implicació es reflecteix al Pla Director de Solidaritat i Cooperació Internacional, amb el convenciment de la nostra part de responsabilitat davant la governança mundial i els reptes que afecten el conjunt de la ciutadania.

Assumim una política de cooperació pública, participativa i participada per contribuir a la construcció d’un món més just i una governança més democràtica. És per això que la cooperació en què creiem atén les desigualtats de gènere i s’orienta a la promoció i garantia dels drets humans de les dones i dels drets col·lectius dels pobles, amb especial atenció a la construcció de pau.

Comparteix
Opina