Què és i com funciona

pisos lloguer social habitatge assequible precios asequibles viladecans
Borsa de lloguer social

Des del juny del 2013, a Viladecans disposem d’un programa d’habitatge social dins de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH), gràcies al qual impulsem la Borsa de Lloguer Social de Viladecans. L’objectiu és que les famílies amb greus problemes econòmics o que heu patit un procés de desnonament puguin accedir a un habitatge tutelat pels Serveis Socials municipals i a un preu de lloguer condicionat al seu nivell d’ingressos familiars.

Per tal d’impulsar aquesta borsa, a l’Ajuntament hem fet esforços per oferir beneficis a les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries d’habitatges buits a canvi que els posin en lloguer social. Tot i així, la demanda encara supera l’oferta i no es poden atendre totes les necessitats existents. Al 2015 es van censar 180 habitatges buits a Viladecans, gairebé la meitat dels quals estaven en mans de les entitats bancàries. S’està treballant perquè el màxim nombre possible d’aquests habitatges passin a formar part de la Borsa de Lloguer Social de Viladecans.

Comparteix
Opina