Dipòsit Municipal de Vehicles

Dipòsit municipal de vehicles

Avinguda de Gavà, 85

08840 Viladecans

Capacitat actual: 80 places

 

Horari: 
24 hores, 365 dies

 

Dades de contacte: 
Telèfon: 
93 659 04 89

 

diposit municipal grua retirada cotxes carrer coches deposito vehículos vehicles
Recull el teu vehicle retirat del carrer

Aquest equipament municipal s’ocupa del servei de custòdia de vehicles retirats per la grua municipal a petició de la Policia Local. Els vehicles s’entreguen al seu propietari un cop pagada la taxa de retirada i sempre que la Policia ho autoritzi. Per a la retirada cal el DNI del propietari del vehicle o document d’autorització i el triangle d’identificació deixat al punt on estava estacionat. Hi ha dos tipus de triangles:

  • Triangle vermell: el vehicle ha estat retirat per una sanció viària. Cal pagar taxes pel servei de retirada i transport al dipòsit per part de la grua, així com per la seva estada al dipòsit.

  • Triangle verd: el vehicle ha estat retirat per qualsevol circumstància a criteri de la Policia Local, però no ha estat per una infracció. No es paga cap taxa ni pel trasllat al dipòsit ni per l’estada.
Quina és la taxa que cal abonar pel servei de grua?
Tipus de vehicle Preu
Bicicletes 29,40 €
Ciclomotors i motocicletes, tricicles, motocarros i anàlegs 58,90 €
Turismes 122,40 €
Camions, furgonetes i tot terrenys, segons tonatge:  
- menys de 1.000 kg de càrrega útil 144,80 €
- de 1.000 fins a 1.999 kg de càrrega útil 212,30 €
- de 2.000 fins a 2.999 kg de càrrega útil 309,30 €
- de 3.000 fins a 5.000 kg de càrrega útil 436,60 €
- més de 5.000 kg de càrrega útil 584,60 €
Autocars:  
- de fins a 15 places 309,40 €
- de 16 a 30 places 436,20 €
- de més de 30 places 584,50 €
I si arribes abans que la grua se l’emporti?

Les ordenances municipals estableixen que s’haurà d’abonar el 50 % del cost del servei quan el propietari o conductor es personi per a la retirada del vehicle entre el moment en el qual la grua ha estat cridada i el moment en què el vehicle ha estat enganxat per un cable o ganxo per a la seva retirada però encara no ha estat pujat a la grua.

Quant et costarà l’estada del vehicle al dipòsit?
Tipus de vehicle Preu
Bicicletes 3 €
Ciclomotors i motocicletes, tricicles, motocarros i anàlegs 10,70 €
Turismes 20,80 €
Camions, furgonetes i tot terrenys, segons tonatge:  
- menys de 1.000 kg de càrrega útil 22,80 €
- de 1.000 fins a 1.999 kg de càrrega útil 25,60 €
- de 2.000 fins a 2.999 kg de càrrega útil 26,10 €
- de 3.000 fins a 5.000 kg de càrrega útil 37,60 €
- més de 5.000 kg de càrrega útil 50,90 €
Autocars:  
- de fins a 15 places 26,10 €
- de 16 a 30 places 37,60 €
- de més de 30 places 51,20 €
El pagament de multes, independent de la recollida del vehicle

En el cas que els cossos policials hagin imposat una multa aquesta no es pagarà en cap cas al dipòsit de vehicles, sinó que se n’haurà de procedir al pagament un cop es rebi a casa la notificació de la denúncia. A partir d’aquest moment hi ha 20 dies naturals per a presentar-hi al·legacions, el mateix termini en el qual es pot fer el pagament anticipat amb reducció del 50 % de l’import.

Què passa si no reculls el teu vehicle al dipòsit

Si transcorreguts 30 dies de l’ingrés el vehicle no ha estat retirat s’inicia el procediment de baixa per abandonament i es notifica al propietari l’inici de l’expedient. L’expedient d’abandonament acabarà en el procés d’aferrallament i descontaminació del vehicle mitjançant un centre autoritzat per al seu tractament.

El preu per la gestió del desballestament de vehicles abandonats és de 47,90 €.

Bonificacions:

  • Si es fa la cessió voluntària del vehicle a favor de l’Ajuntament abans de la diligència d’inici d’expedient pots gaudir del 100 % de bonificació.

  • Si es fa abans de la diligència de publicació al BOP o al taulell d’anuncis gaudiràs del 50 % de bonificació (23,95 €).