Reglament de Participació Ciutadana

participacio ciutadana viladecans
Dissenyem el rumb de la ciutat entre tots i totes

La participació ciutadana és un mecanisme molt més ampli que votar un govern municipal cada quatre anys: s’incorpora en el dia a dia de la gestió municipal. L’Ajuntament impulsa diferents espais per a tenir en compte les idees de tothom i nombrosos processos participatius perquè la ciutadania sigui corresponsable de les decisions.

El Reglament de Participació Ciutadana, aprovat l’any 2011, n’és la pedra angular; regula i organitza la creació i funcionament dels organismes per assolir una democràcia ben participativa. Així, promou instruments i mecanismes de diàleg i debat plural, de deliberació i de contrast d’opinions que serveixen per a apropar les demandes ciutadanes al Govern municipal. A més, regula la participació ciutadana en l’accés a la informació, en la relació amb l’Ajuntament i en els espais pròpiament de participació ciutadana.

Comparteix
Opina