Gossos potencialment perillosos

gossos perillosos viladecans obligacions
Obligacions

Preservar la seguretat de les persones, els béns i els altres animals és una de les prioritats, i és per això que hi ha una normativa relativa a les obligacions per la tinença d’animals potencialment perillosos: als espais públics han d’anar lligats (amb un màxim de 2 metres de corretja) i amb morrió, i cal tenir la llicència per a la tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos.

Quins gossos són potencialment perillosos?

 • Els que han tingut episodis d’agressivitat amb altres persones o gossos
 • Els que han estat ensinistrats per a l’atac o la defensa
 • Els que pertanyen a alguna d’aquestes races o els seus encreuaments: americà bully, akita inu, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, gos de presa canari, rottweiler, staffordshire bull terrier, staffordshire terrier americà i tosa inu (abans tosa japonès).

I, també, tots aquells gossos que es corresponen amb les característiques i races regulades especialment al Reial decret 287/2002, del 22 de març:

 • Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència
 • Marcat caràcter i gran valor
 • Pèl curt
 • Perímetre toràcic de 60 a 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 kg
 • Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes musculoses i bombades
 • Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda
 • Coll ample, musculós i curt
 • Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt
 • Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb extremitats relativament llargues formant un angle moderat
Normativa vigent

La Llei 10/1999, del 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, regula la tinença d’aquests animals per poder garantir la seguretat dels ciutadans i ciutadanes i la d’altres animals, amb la finalitat d’establir un marc jurídic a Catalunya en aquest àmbit.

Amb caràcter posterior, l’Estat va aprovar el Reial decret 287/2002, del 22 de març, que també regula aquesta matèria en els aspectes següents:

 • Determina els animals potencialment perillosos pertanyents a la fauna domèstica de l’espècie canina.

 • Estableix els requisits mínims necessaris per a obtenir les llicències administratives que habiliten les persones que en són titulars per a la tinença d’animals potencialment perillosos.

 • Fixa les mesures mínimes de seguretat exigibles per a la seva tinença.

Les dues normatives anteriors es complementen i són aplicables a Catalunya d’acord amb el Decret 170/2002, de l’11 de juny: aquesta norma amplia els mecanismes de control a les persones que condueixen els animals per espais públics, més enllà dels propietaris dels gossos.

Comparteix
Opina