Tràmits i serveis bàsics de suport

Certificat de diversitat funcional

Les persones amb diversitat funcional poden obtenir un document acreditatiu de la seva condició, que és expedit pel Centre d’Atenció a Persones amb Diversitat Funcional (CAD) de la Generalitat de Catalunya i indica el grau d’afectació. El certificat permet accedir a la majoria de recursos per a persones amb diversitat funcional i generalment es considera de validesa indefinida. A Viladecans, pots dirigir-te a la oficina de Benestar Social i Família per tramitar-lo.

La targeta acreditativa és el document que permet a les persones amb diversitat funcional acreditar-ne el seu grau davant altres persones. A les persones que tenen reconegut un grau de diversitat funcional igual o superior al 33 % se’ls tramita d’ofici la targeta. A més, aquesta facilita l’accés a determinats avantatges i beneficis que milloren la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional.

Oficina de Benestar Social i Família de Viladecans

Carrer de Sant Marià, 34

08840 Viladecans

Telèfon: 
936 374 410 / Fax: 936 375 764
Servei de rehabilitació comunitària en salut mental

Un dels principals serveis de Viladecans per a les persones amb diversitat funcional és el Servei de Rehabilitació Comunitària en Salut Mental de Viladecans, en funcionament des del 1992. La seva funció és la d’atendre persones que pateixen problemes mentals per aconseguir la seva reinserció social, comunitària i laboral.

Servei de Rehabilitació Comunitària en Salut Mental (Centre de Dia)

C. de la Circumval·lació, 43
08840 Viladecans

Telèfon: 
Fix: 93 637 18 10 | Fax: 93 637 69 34
Comparteix
Opina