Tramitació de cèdules d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és la clau per a poder fer ús d’un habitatge; és el document que garanteix que aquest compleix les condicions òptimes per a viure-hi que marca la normativa. Aquest certificat és necessari per a donar-se d’alta dels subministraments bàsics (aigua, llum i gas) i per a posar en venda o en lloguer un habitatge. Les cèdules d’habitabilitat caduquen als 15 anys. Passat aquest temps se n’ha de sol·licitar una de nova a l’Oficina Local d’Habitatge.

Qui ha de sol·licitar la cèdula?

El propietari o l’administrador, abans de vendre o llogar l’habitatge

Què cal fer per a tramitar-la?

Primer cal que un tècnic (arquitecte, arquitecte tècnic o aparellador) realitzi un certificat d’habitabilitat de l’habitatge, visat pel seu col·legi oficial corresponent i on constarà l’habitabilitat objectiva per a atorgar la cèdula. Per aconseguir un tècnic podeu contactar amb els col·legis professionals d’arquitectes o aparelladors.

Amb aquest certificat podeu tramitar la cèdula demanant cita prèvia a la nostra Oficina Local d’Habitatge.

Quina documentació cal aportar?

 • Sol·licitud de 2a ocupació – certificat normalitzat

 • Acreditació de l’antiguitat: En el cas dels habitatges anteriors a l’11 d’agost del 1984 cal acreditar-ne l’antiguitat amb un model de declaració responsable, mentre que en el dels habitatges construïts entre l’11 d’agost del 1984 i el 2 de novembre del 2012 cal acreditar-ne l’antiguitat amb alguns dels documents admesos en dret.

 • Carta de pagament: Es lliurarà un cop tramitada la sol·licitud. Té un cost de 18,90 €.

Què es consideren habitatges nous?

 • Els de nova construcció

 • Els obtinguts com a conseqüència d’obres de gran rehabilitació

 • Els obtinguts mitjançant un canvi d’ús o reconversió d’antiga edificació (per exemple, la transformació d’un despatx o un edifici comercial o industrial en habitatge)

 • Els procedents de legalització (d’obres de construcció d’habitatge realitzades sense llicència)

 • Els creats per subdivisió d’un habitatge existent

Què cal fer per a tramitar-la?

Heu d’emplenar la sol·licitud que trobareu en l’enllaç de més avall i portar-la a l’Oficina Local d’Habitatge.

Quina documentació cal aportar?

 • La sol·licitud emplenada

 • El certificat original de final d’obra i d’habitabilitat

 • L’original del Certificat de Compliment del Control de Qualitat

 • La llicència municipal d’obres o document equivalent

 • La llicència municipal de 1a ocupació o la sol·licitud corresponent
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya – seu del Baix Llobregat

Plaça de Catalunya, s/n (edifici Can Negre)

08970 Sant Joan Despí

Telèfon: 
934 772 972
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació

Delegació de Barcelona

Carrer del Bon Pastor, 5

080821 Barcelona

Telèfon: 
932 402 060
Comparteix
Opina