Publicacions

Protocol d'actuació vers la infància i l'adolescència en situació de risc de Viladecans

setembre 2017

Des de la Xarxa d’Infància de Viladecans va sorgir la necessitat de realitzar el present protocol d’actuació vers la infància i l’adolescència en situació de risc del municipi per tal d’establir un marc de treball comú entre tots els/les professionals dels diferents serveis.

Protocol d'actuació vers la infància i l'adolescència en situació de risc de Viladecans

setembre 2017

Des de la Xarxa d’Infància de Viladecans va sorgir la necessitat de realitzar el present protocol d’actuació vers la infància i l’adolescència en situació de risc del municipi per tal d’establir un marc de treball comú entre tots els/les professionals dels diferents serveis.

Guia de recursos i serveis a infants de 0 a 6 anys

agost 2017

Creada per la Xarxa d'infància 0-6

Mapa de detecció NEE

juny 2017

Mapa amb itinerarisi de detecció i intervenció de necessitats educatives especials i específiques

Ho fem fàcil?

juny 2017

Orientacions per a pares i mares d'infantes de 0 a 6 anys. Guia de creixement realitzada des de la Xarxa d'infància 0-6. 

Projecte educatiu «Marc» i normes d’organització de la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals

gener 2016

Aquesta publicació estableix les bases pedagògiques i normatives dels serveis en funcionament i dels que es puguin crear en un futur. Estableix una manera de fer transparent que és coherent a la nostra ciutat pel que...

Servei Local de Transició Escola-Treball

gener 2016

Publicació sobre el Servei Local de Transició Escola-Treball i el recull dels serveis que ofereix.

Cultura emprenedora a l’escola

octubre 2014

La publicació és el resultat del projecte «Cultura emprenedora a l’escola», en el qual van participar dos equips de les escoles Can Palmer i Montserratina i els tècnics...

Guia de literatura infantil no sexista

setembre 2014

La Biblioteca de Viladecans i el Programa d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament han elaborat aquesta guia dirigida a les famílies i a les escoles per tal que faciliti la tasca educativa basada en els

Pla Local per a la Millora de l’Èxit Educatiu

juny 2014

Aquest pla és una aposta política de l’Ajuntament que, tot i no tenir competències en matèria educativa, vol completar i reforçar l’acció educativa dels centres escolars donant suport a la seva tasca amb recursos i...