Pla de Prevenció de Drogodependències

Des de l’Ajuntament promovem la sensibilització per a prevenir el consum de drogues i t’informem de tots els recursos de què disposes per a solucionar els problemes que se’n derivin.

Des del 2012 disposem del Pla Local de Prevenció de les Drogodependències de Viladecans (PLPDV), que inclou actuacions per a prevenir i reduir el consum de drogues i educa i sensibilitza davant la problemàtica de les addiccions, sota el lema «Fem salut. Parlem de drogues». Centrem els nostres esforços sobretot en les anomenades «drogues legals» (alcohol i tabac) i el cànnabis, que són les més tolerades per la societat actual i les més consumides; i en el col·lectiu de les persones joves, per la seva vulnerabilitat.

Comparteix
Opina