Presentació

Un ampli ventall de propostes per al professorat

Cada any, l’Ajuntament posa a l’abast dels centres educatius de la ciutat un ampli ventall de propostes perquè els i les docents treballin amb l’alumnat els continguts curriculars d’una forma més pràctica i vivencial. Hi ha activitats orientades a cadascun dels diferents nivells educatius: escoles bressol, educació infantil, primària, secundària, batxillerat i formació professional.

Es tracta d’una iniciativa emmarcada en el Pla Local per a la Millora de l’Èxit Educatiu impulsat per l’Ajuntament per contribuir a afavorir els aprenentatges d’infants i adolescents, que seran el futur de Viladecans.

L'Ajuntament oferta activitats per a la millora de l’èxit educatiu per reforçar l’acció dels centres amb l'alumnat

L’oferta d’activitats per a la millora de l’èxit educatiu reforça i completa l’acció dels centres escolars amb recursos i iniciatives que segueixen la línia de les dinàmiques socials i culturals de la ciutat. Al professorat s’ofereixen dossiers pedagògics i altres documents per a treballar prèviament o posteriorment a l’aula, a més d’accions formatives per a assessorar-los, si cal, en els àmbits de les activitats més noves.

Tota la informació de les activitats i la sol·licitud estarà disponible per al professorat a través d’aquest web des del 6 de setembre al 15 d'octubre.

Comparteix
Opina